Essays about: "Ylva Winbäck"

Found 1 essay containing the words Ylva Winbäck.

  1. 1. Inhemskt i trädgården : om möjligheterna att använda den inhemska floran i trädgården

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Ylva Winbäck; [2022]
    Keywords : Inhemska växter; vilda växter; biologisk mångfald; ekosystem; ekosystemtjänster; genetisk variation; trädgård; växtkomposition; växtlista;

    Abstract : Många insekter är utvecklade tillsammans med den lokala floran och bidrar med viktiga ekosystemtjänster såsom pollinering. Fjärilarnas larver är utvecklade till att äta från vissa inhemska växter även om de fullvuxna fjärilarna kan ta nektar från ett större antal arter, däribland exotiska växter. READ MORE