Essays about: "aktiv"

Showing result 1 - 5 of 430 essays containing the word aktiv.

 1. 1. DRY POWDER FOR INHALATION - INFLUENCE OF MIXING PROCESS AND ADDITION OF MAGNESIUM STEARATE

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Love Ivarsson; [2023]
  Keywords : inhalation; drug delivery; pulmonary drug delivery; API; FPF; FPD; DD; Turbula; Diosna; mixing energy; mixing time; mixing speed; pharmaceutical technology; Medicine and Health Sciences;

  Abstract : For efficient treatment of many diseases of the lung, it is beneficial to deliver the medicine to the respiratory tract directly. This ensures a rapid response since it can enter the bloodstream directly through the alveolar epithelium. Consequently, also decreases systemic effects due to the local treatment. READ MORE

 2. 2. Syntax-Based Dependency Discovery : Extracting Dependencies Between Integration Test Cases for Passive Testing

  University essay from KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Author : David Halldoff; Martin Sten; [2023]
  Keywords : Software testing; passive testing; integration testing; test case; dependency discovery; guarded assertion; automotive; safety-critical; Mjukvarutestning; passiv testning; integrationstestning; testfall; beroendeupptäckt; fordon; säkerhetskritisk;

  Abstract : Modern-day vehicles consist of numerous electronic computing devices with accompanying software. Since vehicles are generally classified as safety-critical systems, rigorous testing strategies have to be deployed to ensure correct operation of the embedded software. READ MORE

 3. 3. Historia i varje anläggning : landskapsarkitekters förhållningssätt till historiska platser och anläggningar

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Eveline Hallgren; Charlotta Norderyd; [2023]
  Keywords : byggnadsminne; Florens-deklarationen; historia; ideal; inspiration; landskapsarkitekt; landskapsarkitekturhistoria; landskapsarkitektur; restaurering; rekonstruktion; vårdplan;

  Abstract : Alla platser och anläggningar har en historia. Inom landskapsarkitektyrket finns det flera sätt att förhålla sig till landskapsarkitekturhistoria. READ MORE

 4. 4. Allegro i Musikparken : ett gestaltningsförslag till en allaktivitetspark intill Gottsundaskolan

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexandra Astafourova; Klara Hellgren; [2023]
  Keywords : Aktivitetspark; allaktivitetspark; gestaltning; medborgarsamtal; social hållbarhet; välmående; ekosystemtjänster;

  Abstract : Möjligheten att aktiveras, träffa människor och delta i samhället är alla grundläggande mänskliga behov, som till följd av restriktioner under covid-19-pandemin begränsats. En plats som varit i stort sett fredad från restriktionerna är utemiljön. READ MORE

 5. 5. Mitralisregurgitation hos australian kelpie : myxomatös mitralisklaffsjukdom eller annan orsak?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Eddie Leão Sjöblom; [2023]
  Keywords : Myxomatös klaffsjukdom; MMVD; mitralisregurgitation; australian kelpie; blåsljud; LVIDD;

  Abstract : Myxomatös mitralisklaffsjukdom (MMVD) är en förvärvad hjärtsjukdom som är vanlig bland hundar, särskilt hos mindre raser såsom cavalier king charles spaniel, taxar och toyraser. Sjukdomen leder till en förtjockning och prolaps av klaffarna, vanligtvis mitralisklaffen, som börjar läcka blod från kammaren till förmaket (mitralisregurgitation). READ MORE