Essays about: "cattle"

Showing result 1 - 5 of 567 essays containing the word cattle.

 1. 1. Investigating off-grid systems for a mobile milking facility

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Musadag Mohamed Salah Eldin Elzein; [2021]
  Keywords : off-grid systems; renewable energy RE; Solar PV; biofuels; insight maker; HOMER;

  Abstract : This study examined the possible renewable energy sources that can provide the necessary power for a mobile Off-grid Automated Milking System (AMS) at a grazing pasture. This involved choosing the most cost effective, environmental friendly and sustainable mean for a mobile AMS which aims to be operating between months of May to September at a rate of milking 20 cows per day. READ MORE

 2. 2. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mia-Maria Svensson; [2021]
  Keywords : djurvälfärd; djurvälfärdsbedömning; djurskydd; ren; renskötsel; klimatförändring;

  Abstract : Renen i Sverige är ett semidomesticerat hjortdjur som under tusentals år har anpassat sig till klimatet i norr. Alla i Sverige har rätt att äga en ren men det är enbart samer som får bedriva renskötsel. READ MORE

 3. 3. Förekomst av Anaplasma spp. hos ett urval av den svenska getpopulationen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Frida Ådén; [2021]
  Keywords : betesfeber; get; Anaplasma phagocytophilum; Anaplasma ovis; kompetitiv ELISA; PCR;

  Abstract : Anaplasmos orsakat av olika underarter inom bakteriesläktet Anaplasma spp. är en vanligt förekommande vektorburen sjukdom bland olika idisslare utomlands. Symptom som kan ses är bl.a. READ MORE

 4. 4. Förekomst av bovin babesios i Sverige : en enkätstudie bland lantbrukare och veterinärer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sara Lennartsson; [2021]
  Keywords : Babesia divergens; cattle; imidocarb; Ixodes ricinus; Sweden; questionnaire study;

  Abstract : De huvudsakliga blodparasiterna som våra domesticerade djur drabbas av är protozoer, ett av dess stora släkten är Babesia spp. Parasiten överförs från olika fästingar, via saliv, till ryggradsdjur och ger upphov till sjukdomen babesios. READ MORE

 5. 5. Uppföljning av mastit orsakad av Escherichia coli hos nöt : vilken roll spelar behandlingen för kons överlevnad?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Monica Höjerslev; [2021]
  Keywords : mastit; nötkreatur; mjölkkor; Escherichia coli; behandling; kinoloner; trimetoprim; sulfonamid; enrofloxacin; trimsulfa;

  Abstract : I Sverige har mjölkproduktionen genomgått stora förändringar de senaste fyra decennierna, med större besättningar och högre mjölkproduktion som resultat, vilket ställer stora krav på lantbrukaren vad gäller omvårdnad om sina kor, annars kan korna drabbas av sjukdomar. Något som har stor påverkan på mjölkproduktionen är om kon får juverinflammation (mastit). READ MORE