Essays about: "emergency Handbook"

Found 3 essays containing the words emergency Handbook.

 1. 1. Urbanisering av flyktingläger : att skapa ett hem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Henriksson; [2016]
  Keywords : UNHCR; urbana värden; emergency Handbook; fysisk planering; identitet; Zaatari; Azraq;

  Abstract : Denna kandidatuppsats är en studie av UNHCR:s (The United Nations High Commissioner for Refugees) riktlinjer för planering och uppbyggnad av flyktingläger, flyktingars möjlighet till att skapa sig ett hem samt fenomenet urbanisering i flyktingläger. Litteraturstudier samt en intervju har gjorts för att försöka besvara hur UNHCR:s riktlinjer svarar mot flyktingars behov av en boplats, hur de skulle kunna utvecklas och vilka värden som finns i urbana miljöer. READ MORE

 2. 2. Haiyan: Architecture and natural disasters : Turning a tragedy into a new opportunity by rethinking the urban landscape and humanitarian response

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Manuel Nyberg Inostroza; [2014]
  Keywords : Tacloban; Philippines; Haiyan; natural disasters; urban landscape; humanitarian response;

  Abstract : My starting point was to gain an understanding of how humanitarian aid was organized in Tacloban City after the disaster of typhoon Haiyan. Two specific sectors has been studied; Camp Coordination and Camp Management (CCCM) and Emergency Shelter. READ MORE

 3. 3. Förgiftningar hos hund och katt

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Niemi; [2012]
  Keywords : förgiftning; hund; katt; djursjukskötare;

  Abstract : Cats and dogs are often unattended by their owners both indoors and outdoors, and therefore there is always a risk that they will get hurt. In the past, poisoning cases was considered unusual, but nowadays they are considered more common. READ MORE