Essays about: "honkatt"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word honkatt.

 1. 1. Fertilitetskontroll av honkatter : Control of fertility in female cats

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Maja Werner; [2019]
  Keywords : honkatt; reproduktion; kastrering; metylprogesteronacetat; melatonin;

  Abstract : Många vill begränsa sin honkatts möjlighet att reproducera sig, antingen permanent eller tillfälligt. Den rekommendation som finns i Sverige är att det görs permanent genom kirurgisk kastrering om inte katten ska användas i avel. Det finns emellertid tillfälliga steriliserings-metoder, så kallade p-piller, för katt. READ MORE

 2. 2. Kejsarsnitt på honkatt : effekter av anestesin på kattungar och hona

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jenny Axelsson; [2017]
  Keywords : kejsarsnitt; kattungar; honkatt; anestesi; läkemedel;

  Abstract : Journaler från 55 fall av kejsarsnitt på honkatt under perioden 2012 - 2016 studerades för att besvara frågeställningarna. Journalerna granskades med syftet att få en djupare förståelse kring hur valet av anestetiska läkemedel påverkar utkomsten för kattung-arna och hur narkoslängden påverkar uppvaknandet för honkatten vid kejsarsnitt. READ MORE

 3. 3. Reproductive physiology of the female cat

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Amanda Petersen; [2015]
  Keywords : reproduction; cat; queen; estrous cycle; ovulation; pregnancy; pseudo-pregnancy; reproduktion; katt; honkatt; löpcykel; ovulation; dräktighet; pseudodräktighet;

  Abstract : The cat is one of our most common pets. Understanding the reproductive physiology of the queen is important, not only for the knowledge of our domestic cats but also for wild undomesticated feline species, many of which have been reported endangered. READ MORE

 4. 4. Kontraceptiva läkemedel för honkatt

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Amanda Winblad von Walter; [2012]
  Keywords : felin; p-piller; kontraceptiv; gnrh-agonist; progestiner; melatonin;

  Abstract : Studien jämför tre grupper av farmakologiska preparat som kan åstadkomma kontroll av östrus hos honkatt, progestiner, GnRH-agonister och melatonin. Progestiner är hormoner som verkar kontraceptivt genom att ge negativ feedback på både hypofysen och hypotalamus. Vid behandling med progestiner minskar östrogen- och progesteronnivåer. READ MORE

 5. 5. Jämförelse av två metoder för att avgöra om en honkatt har äggstockar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Mariette Rohlertz; [2011]
  Keywords : katt; äggstockar; LH-test; GnRH-stimulering;

  Abstract : .... READ MORE