Essays about: "inventory control"

Showing result 1 - 5 of 130 essays containing the words inventory control.

 1. 1. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karin Gyllengahm; [2020]
  Keywords : lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Abstract : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. READ MORE

 2. 2. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 3. 3. Analysis and improvement of material handling in a highly customized multi-variant product-based production system

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Author : Arjun Balasubramaniam; Naga Lakshmana Naidu Navuluri; [2020]
  Keywords : “Highly-customized multi-variant production system”; “Lean logistics”; “Warehouse management system”; “Organizational culture”; “Production Management”;

  Abstract : Twenty first century manufacturing is characterized by customer specific products. Customers expect greater differentiation in the products that companies offer to them, thus changing the whole landscape of production. Greater the variety of products being offered to customers, greater is the complexity of shop floor operations. READ MORE

 4. 4. Trygghet i bostadsmiljön : en landskapsarkitekts perspektiv på tillämpning av brottsförebyggande design av en bostadsmiljö i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rebecca Eurenius; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; CPTED Crime Prevention Through Environmental Design ; trygghet;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gestaltning kan öka tryggheten i ett urbant område. För att besvara syftet valdes metoden Brottsprevention genom urban design, även kallad Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). CPTED är en beprövad metod som anses kunna minska brott och därigenom öka tryggheten. READ MORE

 5. 5. Insamling av skogliga data med applikationen Arboreal Skog : en studie om mätprecision, noggrannhet och effektivitet

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Lisa Lindberg; [2020]
  Keywords : skogsinventering; förstärkt verklighet; skogsteknologi; mätfel; skogsuppskattning;

  Abstract : Skogsinventering kräver en del utrustning i fält där klave, höjdmätare och måttband är vanligt förekommande instrument. Med applikationen Arboreal skog kan skogs- uppskattning istället ske med mobiltelefonen som verktyg vid provyteinventering. READ MORE