Essays about: "könsnormer"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word könsnormer.

 1. 1. Genom genus : ett undersökande om genus som fenomen i planeringssammanhang

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amy Carpenter; Sara Karlsson; [2019]
  Keywords : genus; planering; könsnormer; normkritik; vardagsperspektiv; deltagande; trygghet;

  Abstract : Vikten av arbete med jämställdhet har fastställts av FN, Sveriges regering och den nya politiken för gestaltad livsmiljö. För att uppnå jämställdhet är det viktigt att analysera strukturer och maktordningar kring manligt och kvinnligt. READ MORE

 2. 2. 'Dangerous Beauty' : a feminist analysis of the U.S. and the U.K. media’s portrayal of female soldiers through the case of Private First Class Lynndie England

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Frida Bergqvist; [2018]
  Keywords : Military; female soldiers; Lynndie England; U.S. media; U.K. media; militarised femininity; deductive content analysis; victimisation; demonisation; trivialisation; Social Sciences;

  Abstract : The aim of this thesis is to understand how, and why, the media is sustaining traditional gender norms in their portrayal of female soldiers. The primary material of the study consists of articles published by newspapers in the United States and the United Kingdom, describing PFC. Lynndie England and her actions in the Abu Ghraib scandal. READ MORE

 3. 3. Breaking the Gender Norms : Bilbo as the Feminine Hero in J.R.R. Tolkien's The Hobbit

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Author : Hanna Karlsson; [2018]
  Keywords : Tolkien; The Hobbit; Bilbo; gender norms; femininity; heroism;

  Abstract : This essay demonstrates how Bilbo, the main protagonist of J.R.R. Tolkien’s The Hobbit, is a feminine hero despite being male. READ MORE

 4. 4. Lär dig krypa, lär dig gå, lär dig strukturerna samhället bygger på! : om tonåringens rumsanvändande ur ett könsrollsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Radinger; [2018]
  Keywords : genus; tonåringar; kön; normer; rumsanvändning; gestaltning; stadsplanering;

  Abstract : Arbetet söker svar på hur 12-16 åringars rumsanvändning i offentliga rum påverkas av könsroller utifrån konstruktivismens perspektiv på könet som en konstruktion av miljön vi lever i. Syftet med arbetet är att skapa underlag för fortsatt forskning kring genusmedveten planering och gestaltning av landskapsrummet. READ MORE

 5. 5. In Conflict with Conformity : The Protagonist’s Struggle against Victorian Institutions and Gendered Behavioral Norms in Jane Eyre

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Author : Robin Axén; [2016]
  Keywords : Charlotte Brontë; Jane Eyre; behavioral norms; conformity; gender; nineteenth century; patriarchy; Victorian; Charlotte Brontë; Jane Eyre; konformitet; könsnormer; patriarkat; viktoriansk; uppförandekoder;

  Abstract : This essay examines the theme of conformity in Charlotte Brontë’s novel Jane Eyre. It highlights in particular theprotagonist’s conflict with conformity as criticism of social inequality in terms of gender. READ MORE