Essays about: "lågstadiet"

Found 2 essays containing the word lågstadiet.

 1. 1. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sabina Mukka; [2019]
  Keywords : skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Abstract : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. READ MORE

 2. 2. När b blir d och 6 blir 9. Lärarens syn på sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter.

  University essay from Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Author : Sophie Holgersson; Katarina Holm; [2008]
  Keywords : Matematiksvårigheter; Läs-och skrivsvårigheter;

  Abstract : Den här undersökning visar hur ett urval lärare ser på sambandet mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Studien är en kvalitativ undersökning där vi har valt att intervjua fyra lärare, två på lågstadiet och två på mellanstadiet. READ MORE