Essays about: "Sabina Mukka"

Found 2 essays containing the words Sabina Mukka.

 1. 1. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sabina Mukka; [2019]
  Keywords : skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Abstract : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. READ MORE

 2. 2. Har du glömt att skogen är din vän? : en studie av hur skogen framställs i två svenska barnböcker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sabina Mukka; [2017]
  Keywords : barn; barnböcker; natur; relation; skog;

  Abstract : Vi blir påverkade av vad vi läser och upplever, och studier visar att hur vår relation till natur ser ut grundläggs tidigt i livet. I den här uppsatsen undersöks hur skogen framställs i illustrationerna från svenska barnböcker. Att se om det finns något samband i hur kontakten med skogen är och har varit i Sverige. READ MORE