Advanced search

Showing result 1 - 5 of 10 essays matching the above criteria.

 1. 1. Mellangrödor i motverkande och förebyggande syfte mot klumprotsjuka och nematoder vid odling av olika huvudgrödor inom familjen Brassicaceae

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Izabella Lundborg; [2019]
  Keywords : plasmodiophora brassicae; växtparasitära nematoder; kålgrödor; kontroll; resistens; värdväxter; purrhavre; rajgräs; oljerättika; honungsfacelia;

  Abstract : I denna uppsats beskrivs mellangrödor och deras potentiella användning i syfte för att motverka, förebygga och uppföröka Plasmodiophora brassicae och växtparasitära nematoder vid odling av grödor inom familjen Brassicaceae. Samt utreda interaktioner mellan klumprotsjuka och växtparasitära nematoder vid val av mellangröda. READ MORE

 2. 2. Summer cover crops after harvest of early potatoes control seed weeds

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Amanda Ahlqvist; [2019]
  Keywords : cover crops; buckwheat; Fagopyrum esculentum; sudangrass; Westerwoldisch ryegrass; crimson clover; Persian clover; seed weeds; weed management; marigold; tagetes; early potatoes; potatoes;

  Abstract : To reduce pesticides and find greener alternatives for weed management in crop production has been a big issue worldwide. In Sweden, the Board of Agriculture has developed grants for farmers who use e.g. cover crops and new and greener strategies (e. READ MORE

 3. 3. Kan mellangrödor bidra till en ökning av naturliga fiender i det europeiska odlingslandskapet?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karolina Sahle; [2018]
  Keywords : mellangrödor; biodiversitet; insekter; ekologiska fokusarealer; nyttodjur;

  Abstract : I denna rapport undersöks översiktligt om mellangrödan som ekologisk fokusareal har potential att bidra till ökad mängd nyttodjur i jordbruket. I dagens Europa finns indikationer på att biomassan av flygande insekter minskat med ungefär 75 % de senaste trettio åren. READ MORE

 4. 4. Växtnäringseffekter av vintermellangrödor i no-tillsystem

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Andreas Campbell; Sissela Campbell; [2017]
  Keywords : no-till; vintermellangröda; mellangrödemix; bördighet; jordförbättring; mullhalt; kol; direktsådd; markbiologi;

  Abstract : Sedan vi tagit över en gård i Kullabygden, nordvästra Skåne, har vi letat efter olika sätt att öka lönsamheten. Marken har, sedan svinproduktionen försvann för 10 år sedan, brukats för växtodling utan tillförsel av organisk gödsel. READ MORE

 5. 5. Växtnäringsförsörjning inom ekologisk odling, kan vi odla kvävet själva?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Klara Frithiofsson; [2017]
  Keywords : växtnäring; kväve; ekologisk odling; mellangröda; gröngödslingsvall; biogödsel;

  Abstract : Det här arbetet handlar om växtnäringsförsörjning inom ekologisk odling och det är framförallt näringsämnet kväve som har behandlats. Syftet med detta arbete har varit att ta reda på om det är möjligt att genom odling komma upp i de kvävemängderna som behövs för att täcka huvudgrödornas behov. READ MORE