Essays about: "mjölkavkastning"

Showing result 1 - 5 of 103 essays containing the word mjölkavkastning.

 1. 1. Quality parameters and protein profile in raw milk from individual cows with different lactation number and breed

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Jennifer Hallqvist; [2022]
  Keywords : Raw milk quality; protein profile; actation number; Swedish Red; Swedish Holstein;

  Abstract : Swedish dairy cows have an average life expectancy of 5 years, which means that each cow undergoes about 2.5 lactation cycles through her life. Reasons for culling dairy cows are mainly impaired fertility, udder health (mastitis) and low milk yield. READ MORE

 2. 2. Klinisk och subklinisk ketos hos mjölkkor : enkätstudie bland KetosKoll-användare

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Amanda Segervall; [2022]
  Keywords : Sinkor; Agricam; utfodring; mjölkmängd; BHB; ketoner; ekonomi; mjölkförlust; ekonomiskpåverkan; BCS;

  Abstract : Energibehovet hos kor runt kalvning är skiftande, vilket kan skapa problem med energibalansen om det inte tas i beaktning. Ett förlängt förlopp av negativ energibalans kan leda till ett tillstånd som kallas ketos. READ MORE

 3. 3. Ko och kalv tillsammans i mjölkproduktion : fältförsök på två ekologiska gårdar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Jannerman; [2022]
  Keywords : ko-kalv; digivning; mjölkproduktion; kalvtillväxt; ekologiskt;

  Abstract : Syftet med den här studien var att undersöka hur kalvar inom ekologisk produktion som tillåts dia sin mor ökar i vikt under diperioden. Vidare studerades kornas mjölkproduktion och celltal under och efter diperioden. Försökskalvarna hölls med korna under dagtid och separerades nattetid. READ MORE

 4. 4. Bete för mjölkkor under nordliga förhållanden : påverkan på mjölkavkastning och mjölksammansättning

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Theodor Eriksson; [2021]
  Keywords : bete; mjölkavkastning; mjölkkor; mjölkproduktion; mjölksammansättning;

  Abstract : Bete har visats ha positiva effekter på mjölkkors hälsa och livslängd. Svensk djurskyddslag innehåller ett lagstadgat beteskrav för nötkreatur som bland annat omfattar mjölkkor. READ MORE

 5. 5. Effects of cow-calf contact on feed intake, milk production and energy balance in dairy cows in early lactation

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Carina Tufvesson; [2021]
  Keywords : Cow-calf contact system; dairy cow; suckling; feed intake; feeding pattern; milk production; energy balance;

  Abstract : The objective of this study was to compare the production level, feed intake and energy balance in early lactation of non-suckled cows against cows in a cow-driven cow-calf contact (CCC) system. CCC systems have become interesting to evaluate as they are thought to provide a more natural behaviour for both the cow and calf, several studies have reported higher growth and better health in calves kept in these systems. READ MORE