Essays about: "motivation personnel"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the words motivation personnel.

 1. 1. How does different production systems affect the welfare status of pigs from farm to abattoir? : developing and evaluating animal welfare protocols

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Carlsson; [2022]
  Keywords : behaviour; direct observation; human-animal interaction; loading; unloading; lairage; driving race; slaughter;

  Abstract : The welfare of livestock animals is of great importance among Swedish citizens and has economical importance for the profitability of the pig production. On the day of slaughter, pigs are exposed to new environments and interactions that may compromise their welfare. There are different pig production systems in Sweden e.g. READ MORE

 2. 2. Studenters och djursjukskötares attityder till djur och djurs välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Kayley Tran; [2022]
  Keywords : attityder; djur; djursjukskötare; förmåga att känna; status; studenter; välfärd;

  Abstract : Icke-humana djur utgör en integrerad och viktig del i både samhället som stort och för den enskilda privatpersonen. Djuren används i dag på många olika sätt, där sällskapsdjuren har rollen som en vän eller familjemedlem, medan andra djur används inom livsmedelsindustrin, forskning och för nöjes skull. READ MORE

 3. 3. “Hur går det på jobbet?” : enkätstudie om Herzbergs hygien- och motivationsfaktorers påverkan på anställdas intention att stanna kvar i sin tjänst

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Charlotte Hansson; Jonatan Ståtenhag; [2021]
  Keywords : Herzbergs motivationsfaktorer; personalomsättning; lantbrukspersonal; behålla anställda; anställningslängd; Herzberg s motivational factors; staff turnover; agricultural staff; retaining employees; length of employment;

  Abstract : Att hitta väl anpassad personal kan för många gårdar vara en utmaning. Tillgången på kompetent arbetskraft är av yttersta vikt för fungerande lantbruksföretag då en hög omsättning av personal riskerar att bli kostsamt och kan hämma utvecklingspotentialen för företaget. READ MORE

 4. 4. Biggest Effect on Attrition Among Enlisted U.S Marines : A qualitative field study 

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Sara Fresker; [2019]
  Keywords : United States Marine Corps; Attrition; Reenlistment; Dissatisfaction; Rational Choice; Amerikanska Marinkåren; Militär Separation; Missnöje; Rationellt val;

  Abstract : The military has an important role in peace and development work. Having skilled, experienced and knowledgeable personnel on peace-promoting missions abroad is crucial to ensure the missions success. A consequence of attrition is that military organizations lose valuable skills, experiences and qualities of service members. READ MORE

 5. 5. Aligning Management’s Efforts and Employees’ Motivation - A mixed method study of personnel control through training in Swedish dental care

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Tobias Johansson; Frida Ekström; [2019]
  Keywords : Management Control; Motivation; Professional Service Firms; Retention; Training; Business and Economics;

  Abstract : The study shows how a professional service firm can manage intrinsic motivation by using training as a personnel control and how training can help when implementing cultural controls cultural. The results show that professionals’ perceive that all the needs for intrinsic motivation are positively related to training, with autonomy having the strongest relation, while extrinsic motivation to a large extent is not related to the training. READ MORE