Essays about: "motivation personnel"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the words motivation personnel.

 1. 1. Passenger flow prediction : Finding and developing a sustainable machine learning model for airport passenger flow prediction

  University essay from Uppsala universitet/Matematiska institutionen

  Author : Tomas Haglund; Oskar Jonsson; [2023]
  Keywords : Maskininlärning flyplats flyg flygindustrin passanger flow AI;

  Abstract : There are many outdated routines and processes in today's aviation industry that major airlines lack the motivation to update. While this may not hold any direct security concerns, it creates bottlenecks at checks and high salary costs for otiose airport personnel. READ MORE

 2. 2. Impact of Performance Measurement System on Employees’ Motivation and Work Effort in Organizations Offering Non-Incentivized Compensation Scheme: The Case of Banking Sector

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Alivija Kovalova; Alina Romanyceva; [2023]
  Keywords : PMS; Enabling and Coercive Control; Autonomous and Controlled Motivation; Work effort; Banking sector; Social Sciences;

  Abstract : The study has two purposes: in the setup of heavily regulated industry (banking) and non-incentivized compensation scheme, (1) to investigate separately bankers’ enabling and coercive perceptions of PMS and how they contribute to motivation and work effort; and (2) to explore to what extent the combination of enabling and coercive perceptions of PMS influences motivation and work effort. The study was based on the online questionnaire, which was distributed using convenience and snowball sampling techniques (N=105). READ MORE

 3. 3. How does different production systems affect the welfare status of pigs from farm to abattoir? : developing and evaluating animal welfare protocols

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Carlsson; [2022]
  Keywords : behaviour; direct observation; human-animal interaction; loading; unloading; lairage; driving race; slaughter;

  Abstract : The welfare of livestock animals is of great importance among Swedish citizens and has economical importance for the profitability of the pig production. On the day of slaughter, pigs are exposed to new environments and interactions that may compromise their welfare. There are different pig production systems in Sweden e.g. READ MORE

 4. 4. Studenters och djursjukskötares attityder till djur och djurs välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Kayley Tran; [2022]
  Keywords : attityder; djur; djursjukskötare; förmåga att känna; status; studenter; välfärd;

  Abstract : Icke-humana djur utgör en integrerad och viktig del i både samhället som stort och för den enskilda privatpersonen. Djuren används i dag på många olika sätt, där sällskapsdjuren har rollen som en vän eller familjemedlem, medan andra djur används inom livsmedelsindustrin, forskning och för nöjes skull. READ MORE

 5. 5. “Hur går det på jobbet?” : enkätstudie om Herzbergs hygien- och motivationsfaktorers påverkan på anställdas intention att stanna kvar i sin tjänst

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Charlotte Hansson; Jonatan Ståtenhag; [2021]
  Keywords : Herzbergs motivationsfaktorer; personalomsättning; lantbrukspersonal; behålla anställda; anställningslängd; Herzberg s motivational factors; staff turnover; agricultural staff; retaining employees; length of employment;

  Abstract : Att hitta väl anpassad personal kan för många gårdar vara en utmaning. Tillgången på kompetent arbetskraft är av yttersta vikt för fungerande lantbruksföretag då en hög omsättning av personal riskerar att bli kostsamt och kan hämma utvecklingspotentialen för företaget. READ MORE