Essays about: "palmolja"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word palmolja.

 1. 1. Vad påverkar konsumenters val och gör en livsmedelsprodukt attraktiv? : en studie om livsmedelsval i Nya Zeeland

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Gunnarsson; [2020]
  Keywords : ekologiskt; livsmedelskonsumtion; Nya Zeeland; köpbeteende;

  Abstract : Syftet med studien var att undersöka människors inställning till livsmedel de köper och var och hur de är producerade. Fokus var främst på ekologiska livsmedel, samt vad som motiverade konsumenterna i studien till ett visst köpbeslut. READ MORE

 2. 2. Is Deforestation in Colombia Caused by Oil Palm Expansion?

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Mona Date; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The palm oil industry is growing globally and palm oil is today the most used vegetable oil for biofuels, however, over the last years research has showed that it has caused great deforestation in Southeast Asia where the grand majority of oil palm is produced. There has also been reports on poor working conditions showing that the palm oil is not socially sustainable either. READ MORE

 3. 3. The phase-out of crop-based biofuels in EU by 2030 : analyzing the effects on the palm oil market and

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sanae Sone Dy; [2019]
  Keywords : biofuel; palm oil; international trade; partial equilibrium; RED; REDII; ILUC; CO2 emisssions; carbon dioxide; biobränsle; palmolja; internationell handel; partiell jämviktsmodell; CO2 utsläpp; koldioxid;

  Abstract : When EU introduced the Renewable Energy Directive (RED) in 2009, one of the goals where that by 2020 every EU country should have 10% of their transportation running on biofuels. This made the market for biofuel rise and therefore also the exports of palm oil to the EU. READ MORE

 4. 4. En granskning av palmoljeindustrin och dess påverkan på orangutangen (Pongo spp.) och andra arter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Agnes-Cecilia Österberg; [2019]
  Keywords : bevarande; biologisk mångfald; orangutang; palmolja; skogsskövling;

  Abstract : För 10,000 år sedan var 45% av jordens landyta täckt av skog. I dag ligger siffran på 31%, vilket motsvarar fyra miljarder hektar. Klimat- och temperaturförändringar kan delvis förklara minskningen men även människan har haft en inverkan. READ MORE

 5. 5. Pathways for a Sustainable Treatment of Biomass Residue at Palm Oil Mills: the Case of Indonesia

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Lorenzo Sani; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Utöver att palmoljeindustrin producerar den mest konsumerade vegetabiliska oljan i världen skapar den också en betydande mängd biomassavfall. Det finns consensus över att användning utav detta biomassanavfall för energiproduktion har en betydande potential. READ MORE