Essays about: "planeringsstrategier"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word planeringsstrategier.

 1. 1. Bredäng in flux : Reshaping modernist spaces through contemporary planning

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Amalia Engström; Kristofer Agdahl; [2017]
  Keywords : urbanity; modernism; open space; urban voids; sustainability; densification; urban planning; Stockholm; Bredäng; stadsideal; modernism; öppna ytor; hållbarhet; förtätning; stadsplanering; Stockholm; Bredäng;

  Abstract : Open and un-built spaces can be argued as creating holes and abruptions in the urban fabric, or contradictory, as being spaces for opportunities and spontaneity. In contemporary urban ideals of density, spaces as these are rarely planned. READ MORE

 2. 2. King City

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Alexander Stålhandske; [2014]
  Keywords : Kungens Kurva; Shopping; Urban Design; Kungens Kurva; Handel; Stadsbyggnad;

  Abstract : King City is a new citycenter in the expanding Kungens Kurva area in the southern part of Stockholm that combines shopping, service, dwellings and workplaces into a coherent urban environment. The project deals with the expanding city of Stockholm, where areas that before where seen as external, now form the basis of a polycentric city where the divide between innercity and suburbia is disolving. READ MORE

 3. 3. Vertikala Trädgårdar : ett grönt verktyg i planeringen av framtida urbana miljöer

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Stina Höglund; [2010]
  Keywords : Vertikala trädgårdar; Levande fasader; hydroponiska växtväggar; vertikala växtelement; Patrick Blanc;

  Abstract : In present time, more and more people move into cities. Densification of cities as planning policy together with an intensive urbanization, makes urban planners face with the contradictory task of creating a city that is both dense and green. READ MORE

 4. 4. Samplanering - hinder och möjligheter

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Anna Hedman; [2010]
  Keywords : regional planering; regionsförstoring; Europeiska Landskapskonventionen; RUP; samverkansorgan; mellankommunal planering; planeringsstrategier;

  Abstract : I Sverige är kommunerna ansvariga för planeringen genom det kommunala planmonopolet. I och med att människor blir allt mer rörliga suddas gränserna också ut allt mer. Kommunerna tvingas ändra sina rutiner och se på exempel, för att lära sig hur planeringen över gränser går till. READ MORE

 5. 5. Odla staden : hållbar urbanisering för hållbar utveckling i Syd - med stadsjordbruket som planeringsstrategi

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Maria Höök; [2009]
  Keywords : stadsjordbruk; urbant jordbruk; hållbar utveckling; urbanisering; utvecklingsländer; Syd; stadsplanering; Havanna; Accra; Shanghai;

  Abstract : Över hela världen pågår en kraftig urbanisering och idag lever mer än hälften av alla människor i städer. Många utvecklingsländer hinner inte med att generera hållbara och alternativa försörjningsmetoder till den allt större urbana befolkningen. Allt fler lever i en tillvaro som präglas av fattigdom. READ MORE