Essays about: "streetscapes"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word streetscapes.

 1. 1. The Word on the Street: An investigation of rationalities expressed regarding streets and streetscapes, and the production of the action space in Addis Ababa, Ethiopia

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Rebecka Kjellström; [2021]
  Keywords : action space; perceived action space; streets; streetscapes; rationalities; global South; Addis Ababa;

  Abstract : The cities of Africa and Asia are projected to account for 80 % of the future urban growth. Challenges brought forward by motorization and lack of accessibility; urban streets take a central position in the discussion of the sustainable city. This offers a considerable challenge in shaping cities while addressing climate change. READ MORE

 2. 2. Community Garden Streetscapes : promoting social cohesion between the formal city and the informal settlements in Hurlingham, Buenos Aires

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Backlund; Evelina Bengtsson; [2020]
  Keywords : community garden; social cohesion; informal settlements; urban agriculture; streetscapes; streetscape design; Buenos Aires;

  Abstract : Urbanisation causes challenges related to environmental issues and social conflicts (Sijmons 2010; Elmqvist et al. 2018). On a local level, in the informal settlements of Hurlingham in Greater Buenos Aires, it is expressed through unequal distribution of urban land, severe floodings and segregation (Janches 2020a; van de Berg 2018). READ MORE

 3. 3. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Selma Ogden; [2020]
  Keywords : gata; funktion; design; framkomlighet; aktivitet; attraktivitet;

  Abstract : Masteruppsatsen behandlar frågor kring utformning (design) och användning (funktion) av allmän plats. Uppsatsen syftar till att ta fram riktlinjer för hur landskapsarkitekter och andra specialister bör ta hänsyn till funktionskrav vid utformningen av offentliga gatumiljöer. READ MORE

 4. 4. Patterns in the city : A tool for pattern correlation

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Orestis Kosmas Charalampidis; [2020]
  Keywords : pattern; tool; methodology; method; city; urban; morphology; streetfront; streetscape; mapping; street; facade;

  Abstract : Beboeliga städer är i frontlinjen i arkitekters och stadsdesigners arbete och beboeliga gator är en stor och viktig del av var stadslivet sker. Studerandet av befintliga gator och livet på dem, en del av urban morfologins forskningsområde, skulle kunna få fram aspekter som kommer att utveckla designprocessen. READ MORE

 5. 5. Betydande parametrar för människans upplevelse av stadens gaturum : en jämförande studie av Norra Djurgårdsstaden och Rödabergsområdet i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Nilborn; Frida Näsman; [2019]
  Keywords : Urbanekologi; gaturum; upplevelse; hållbarhet; Rödabergsområdet; Norra Djurgårdsstaden;

  Abstract : I dagens samhälle eftersträvas hållbara städer. Som en del av hållbarhetsarbetet är det av stor vikt att upplevelsemässiga kvaliteter prioriteras för att människor ska trivas i sitt bostadsområde. READ MORE