Essays about: "Amanda Backlund"

Found 4 essays containing the words Amanda Backlund.

 1. 1. Community Garden Streetscapes : promoting social cohesion between the formal city and the informal settlements in Hurlingham, Buenos Aires

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Backlund; Evelina Bengtsson; [2020]
  Keywords : community garden; social cohesion; informal settlements; urban agriculture; streetscapes; streetscape design; Buenos Aires;

  Abstract : Urbanisation causes challenges related to environmental issues and social conflicts (Sijmons 2010; Elmqvist et al. 2018). On a local level, in the informal settlements of Hurlingham in Greater Buenos Aires, it is expressed through unequal distribution of urban land, severe floodings and segregation (Janches 2020a; van de Berg 2018). READ MORE

 2. 2. Finns det plats för liv på kyrkogården? : om att utveckla sociala och rekreativa värden på kyrkogårdar och begravningsplatser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Backlund; [2018]
  Keywords : kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; rekreation; platsteori; sorgearbete;

  Abstract : Kyrkogårdar och begravningsplatser i städerna står folktomma. De är stora grönområden med potential att fungera för sociala och hälsofrämjande aktiviteter, trots detta utnyttjas platserna nästintill enbart av besökare som kommer dit för att sörja och minnas. Samtidigt som detta sker, tilltar behovet av grönytor i städerna. READ MORE

 3. 3. En studie av kliniskt prognostiska markörer för överlevnad hos hundar med magomvridning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Backlund; [2016]
  Keywords : magomvridning; GDV; hund; prognostisk; utfall; markörer; faktorer; hematologi; laktat; chock; arytmi;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Mutagena ämnen i kött och fisk efter tillagning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Amanda Backlund; [2013]
  Keywords : mutagen; carcinogen; cancer; kött; fisk; nitrosaminer; heterocykliska aminer; polycykliska aromatiska kolväten;

  Abstract : Mutagena ämnen i livsmedel kan vara en riskfaktor till tumörutveckling hos människor. Studier har gjorts på ett flertal kött- och fiskprodukter där mängden av nitrosaminer, heterocykliska aminer samt polycykliska aromatiska kolväten har studerats efter olika tillagningsmetoder. READ MORE