Essays about: "study plan master cultural"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words study plan master cultural.

 1. 1. Post-socialist urban planning : Local needs in the City of Murmansk, Russia

  University essay from Umeå universitet/Kulturgeografi

  Author : Daria Nikitina; [2018]
  Keywords : post-socialist planning; path-dependence; modernization; planning systems; rationality; local needs; municipal decision-making; residential development; civic engagement;

  Abstract : Urban research is aware of being culturally embedded, and inability to break free from history in some cases may explain why the change goes in a particular direction. After more than 70 years of centrally planned community and isolation, present urban structures in Russia stand as arenas for the system transitions. READ MORE

 2. 2. Fyrisstråket : kultur, natur och rekreation längs Fyrisån i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Isabel Johanson; [2017]
  Keywords : kultur; natur; rekreation; gång- och cykelstråk; Fyrisån;

  Abstract : Fyrisån i Uppsala har varit avgörande för Uppsalas utveckling genom tiderna. Idag är Uppsala den fjärde största staden i Sverige och invånarantalet väntas öka de kommande åren. READ MORE

 3. 3. Phyllis memorial childrens home and academy : ett undersökande förslagsarbete för framtida utveckling av ett barnhem och skola i Kenya

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Stina Höglund; Hanne Nilsson; [2013]
  Keywords : Kenya; barnhem; skola; utvecklingsland; kulturell kontext; vatten; sanitet; ta tillvara på resurser; strategi; social hållbarhet;

  Abstract : Phyllis Memorial Childrens Home and Academy är beläget utanför Nakuru i västra Kenya. Barnhemmet grundades år 2000 av Jacinta Njoroge och under tolv år har en kraftig expansion och utveckling skett. Det som började som ett privat finansierat initiativ är numera en väletablerad verksamhet som finansieras av ett organiserat bistånd. READ MORE

 4. 4. An Investigation of Chinese Master’s Students in Denmark and Sweden

  University essay from Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Author : Weiwei Li; [2013]
  Keywords : International students; Chinese university students; study abroad; student migration; motivation; acculturation;

  Abstract : This paper investigates and compares Chinese master’s students in Denmark and Sweden, focusing on their motivation for choosing to study in Denmark and Sweden, their daily life and study acculturation experience, as well as their intentions of staying or returning after graduating. The paper provides information on the current student migration situation, and presents relevant motivational migration and acculturation theories. READ MORE

 5. 5. The Hidden Face of Urbanity - Morphological Differentiation of Degraded and Restituted Towns in Poland in the Context of the Efficacy of the National Administrative System

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Mirek Dymitrow; [2012-10-04]
  Keywords : urbanity; urban morphology; rural-urban; degraded town; town privileges; civic rights; restitution; urbanization; revitalization; Poland; Congress Poland; 1869-70 administrative reform;

  Abstract : This master’s thesis deals with the concept of urbanity in Poland, where it coincides with a judicial, administrative understanding of urbanity. A specific of the Polish administrative system is that it utilizes town privileges – a mediaeval remnant – to symbolically define formally urban areas. READ MORE