Essays about: "the importance of planning in management"

Showing result 16 - 20 of 343 essays containing the words the importance of planning in management.

 1. 16. Betydelsen av en komplex jordartsgeologi för bärighet och drivningsplanering

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Linnéa Olsson; [2019]
  Keywords : jordsammansättning; markskador; markfuktighet;

  Abstract : When doing harvest planning, the knowledge of the soil's bearing capacity is of great importance. The planning must be carried out so that damage on forest soil from the heavy forest machines does not occur. READ MORE

 2. 17. Kartläggning av planeringsprocessen vid storskaliga väginfrastrukturprojekt : en studie med fokus på landskapsperspektiv och åtgärdsvalsstudier i Stockholms län

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Granell; [2019]
  Keywords : åtgärdsvalsstudier; Trafikverket; landskapsanalys; E4; projektprocessen; landskapsplanering; storskalig väginfrastruktur;

  Abstract : Arbetet syftar till att kartlägga planeringsprocessen vid stora väginfrasturkturprojekt; vilka lagar och planer måste man förhålla sig till, och vem är det egentligen som medverkar i processen? Ett speciellt fokus ligger på åtgärdsvalsstudier som 2013 implementerades av trafikverket på begäran av regeringen i proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter från 2009. Hur påverkar åtgärdsvalsstudierna planeringsprocessen? När kommer de in? Utgår åtgärdsvalsstudierna i någon aspekt från någon landskapsanalys? Hur tas landskapet hänsyn till i åtgärdsvalsstudierna? Åtgärdsvalsstudier har framförallt haft positiv inverkan på faktumet att planeringsprocessen blivit mer sammanhållen från start, och därmed skapas förutsättningar för processen att bli mindre tidskrävande och att kostander i många fall minskar. READ MORE

 3. 18. Managing the Risks and Uncertainties of Brexit: A multiple-case study on Swedish SMEs with exposure towards the UK

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Gustav Meuller; Jonatan Åkesson; [2018-07-03]
  Keywords : SMEs; Brexit; International Business; Risk Management; Risk; Uncertainty; Political Risk; Planning School; Adaptive School;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 4. 19. Investigation of Critical success factors for ERP implementation : A user perspective

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Author : Jonathan Desalegn; Alexander Pettersson; [2018]
  Keywords : Critical success factors; Enterprise resource planning; Implementation; Implementation phases; Operational user;

  Abstract : Background: Due to the rapid development of globalization, increased competition has led to significant market changes. Enterprise resource planning (ERP) has been a crucial part of gaining competitive advantage, but implementing an ERP system have shown to be complicated and expensive. READ MORE

 5. 20. Rainwater harvesting: An assessment of the future potential in Sweden.

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Anton Jensen Wennberg; [2018]
  Keywords : Rainwater harvesting; Stormwater management; Water supply; Sustainability.;

  Abstract : The thesis address the field of stormwater management. With a changing climate, the field of stormwater management much like many other fields will need to incorporate sustainable development if overall sustainability is to be reached. READ MORE