Essays about: "the importance of planning in management"

Showing result 16 - 20 of 324 essays containing the words the importance of planning in management.

 1. 16. Learning from previous projects for improving project management practices : Improving project risk management and intra-project communication at Saab Dynamics

  University essay from Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Author : Gustav Olsson; [2018]
  Keywords : project management; project manager; project; risk management; communication; risk; saab; saab dynamics; learning; organization; organizational learning; practices; improvement; development; R D; development project; R D project; projektledning; projekt; riskhantering; risk; riskledning; projektledare; kommunikation; saab; saab dynamics; lärande; organisatoriskt lärande; organisation; förbättring; utveckling; utvecklingsprojekt;

  Abstract : Using certain practices for managing projects is a critical factor in successfully executing projects. For a firm where there are few set practices by the organization for managing projects, project managers have to create their own practices with varying degrees of success. READ MORE

 2. 17. Omgestaltning av entrésituationer vid Råda Säteri : ett arbete om att omgestalta en 1700-talsanläggning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Magdalena Arvidsson; [2018]
  Keywords : Genius Loci; bevarande; entréarkitektur; analysmetod;

  Abstract : Råda Säteri ligger i Mölnlycke strax utanför Göteborg. Platsen ligger vackert vid ett naturreservat invid Rådasjön och är sedan 1969 byggnadsminnesmärkt. Platsen är ur ett både kulturhistoriskt och trädgårdshistoriskt perspektiv mycket spännande. Trädgården har under årens lopp genomgått en del förändringar. READ MORE

 3. 18. Management, valuation and evaluation of urban greenspace and trees in relation to resilience; : The importance of ecosystem services in the built environment and how they are maintained and cared for.

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Pia isaksson; [2018]
  Keywords : resilience; ecosystem services; green structures; urban planning;

  Abstract : Abstract: Managing worldwide urbanization and housing shortage in cities through a resilient development isan immense issue of today. This study states the risk with urban densification, at the expense ofgreenspace, which is crucial to maintain vital ecosystem services. READ MORE

 4. 19. Begränsad lekmiljö, begränsad lek? : en komparativ studie av två förskolegårdar i Göteborgs stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefine Askfelt; [2018]
  Keywords : barn; lek; förskolegård; behavior settings; behavior mapping; ytareal;

  Abstract : Hur barn leker och använder sin förskolegård är grunden för det här arbetet. Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor, vilket bland annat resulterat i att barns tillgång till utemiljöer begränsats. READ MORE

 5. 20. Critical success factors of potential CPFR implementations : Two manufacturing case studies in Sweden based on a pre-CPFR stage from the perspective of a buyer – seller relationship

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Author : Emilian Cristea; Gelle Khalif Hassan; [2018]
  Keywords : “supply chain collaboration”; “CPFR”; “CPFR Sweden”; “CPFR critical success factors”; “CPFR implementation”;

  Abstract : Background: Higher global competition and more demanding customers force manufacturing companies to develop and adopt new collaborative strategies; the collaborative planning, forecasting and replenishment concept allows stronger supply chain cooperation, cost saving, improved efficiency and performance. Purpose: Exploratory, to study the criticality of factors that can affect the feasibility of a potential a CPFR implementation in Sweden, from the perspective of a manufacturer in a pre-CPFR implementation stage. READ MORE