Essays about: "vardagslandskap"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word vardagslandskap.

 1. 1. Löparens landskap : en undersökande studie om hur motionslöpning kan främjas i vardagslandskapet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Lindström; [2016]
  Keywords : folkhälsa; fysisk aktivitet; löpning; motionslöpning; jogging; stödjande strukturer; vardagslandskap;

  Abstract : This master thesis aims to create a deeper understanding of the conditions for jogging in the everyday landscape. It examines the structures that may support it, and how they can be created. READ MORE

 2. 2. The Countryside dream : amenity Migration and the new transit-oriented communities

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emelie Romé; [2014]
  Keywords : amenity migration; landsbygd; kontraurbanisering; ideal; stationssamhälle; rural; semi-rural;

  Abstract : This is a final thesis in landscape planning, at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). The study examines the current phenomenon of amenity migration and the international discourse applicability of the a "Countryside dream" in a small neighborhood in Käglinge, part of the transit-oriented community Oxie just outside of Malmö in the southern part of Sweden. READ MORE

 3. 3. Öppna öronen! En blivande landskapsarkitekts utforskande av ljudets roll i platsskapandet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Blick; [2014]
  Keywords : akustisk design; buller; designprocess; experimentell design; landskapsanalys; landskapsförståelse; ljudlandskap; miljöpsykologi; platsskapande; stråk;

  Abstract : Detta examensarbete har haft som målsättning att med hjälp av akustisk design finna nya angreppssätt för landskapsarkitekten att ta sig an komplexa utemiljöer. Utifrån ett övergripande syfte att öka kunskapen om skapandet av den goda utemiljön både hos författaren själv och inom fältet rumslig design har två huvudfrågeställningar formulerats: Hur kan jag som landskapsarkitekt ta hjälp av akustisk design för att gestalta med fokus på det som hörs snarare än det som syns? Hur påverkas landskapsarkitektens designprocess av detta nya perspektiv i arbetet med att förbättra ett existerande, komplext landskap i staden? För att besvara dessa frågor har en litteraturstudie samt en fallstudie genomförts, för att först inhämta befintlig kunskap inom ämnet och sedan testa denna i praktiken. READ MORE

 4. 4. Krafttag : sociala dimensioner i industrimiljöer med fokus på vattenkraftverk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Joséphine Tardy; [2013]
  Keywords : Vattenkraft; industrimiljöer; social design; vardagslandskap;

  Abstract : Det här arbetet syftar till att återinföra frågorna om samhällelig nytta och estetik i debatten kring, och byggnadsprocesserna för vattenkraftverk. Det argumenterar att vår omgivning spelar roll både för vårt psykiska och fysiska välbefinnande och att genom att öppna upp verksamma industriområden till att bli en integrerad del av samhället kan en spännande ny plattform skapas där det finns plats för lärande och förståelse av industriella funktioner samtidigt som helt andra aktiviteter och funktioner också kan finnas. READ MORE

 5. 5. Miljonprogrammen 2.0 – tillsammans med brukarna : förslag till förändringsprocess med fallstudie i miljonprogramsområdet Storvreten i Tumba

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Axelsson; [2013]
  Keywords : Miljonprogram; Swedish miljonprogram; brukarsamverkan; upprustning; dialogmetoder;

  Abstract : I examensarbetets nio kapitel söker jag efter råd, erfarenheter och fallgropar för att kunna föreslå en arbetsprocess för förändringsarbete av miljonprogrammen där brukarnas engagemang och delaktighet optimeras. Arbetet består av tre övergripande delar varav den första utgörs av en teoretisk bakgrund och är uppdelad i tre kapitel. READ MORE