Essays about: "Bruka"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the word Bruka.

 1. 1. An Evaluation Study of Leak Testing Technologies for Watertight Plate Heat Exchangers : Fast and sustainable leak testing technology for high energy efficiency products

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för matematik och naturvetenskap

  Author : Fritjof Nilsson; Yanjun Peng; [2023]
  Keywords : Leak rate; Optimization; Pressure Decay; Vacuum Technology; Volume; Läckhastighet; Optimering; Tryckfall; Vakuum Teknologi; Volym;

  Abstract : Background: One part of manufacturing a Plate Heat Exchanger (PHE) is to leak test them before delivery. Today, helium is used extensively in leak testing. How-ever, it is unsustainable to use helium in leak testing, because of its non-renewability and therefore becoming more and more expensive. Also, this technology is relatively complex. READ MORE

 2. 2. Education for Sustainable Chemistry : An Analysis of Sustainability in Chemistry and Chemical Engineering Courses on the Bachelor Level at KTH

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Pontus Enlund; [2023]
  Keywords : CDIO; Education for sustainable development; Engineering chemistry; Interview; Key competencies for sustainable development; Sustainable development; Thematic analysis.; CDIO; Hållbar utveckling; intervju; nyckelkompetenser för hållbar utveckling; Teknisk kemi; tematisk analys; utbildning för hållbar utveckling.;

  Abstract : A programme analysis of the compulsory courses at the bachelor level of the KTH Royal Institute of Technology study programme Engineering Chemistry was conducted in order to evaluate how sustainable development is integrated and progressed as well as the attitudes toward sustainable development from the faculty. The analysis built on governing documents as well as interviews with examiners and students. READ MORE

 3. 3. Platsskapande genom tillfällig arkitektur : reflektion över den tillfälliga arkitekturens förutsättningar för platsskapande och som metod för gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peter Hamlén; [2023]
  Keywords : tillfällig arkitektur; temporär arkitektur; platsskapande; placemaking; offentliga rummet; Hooken; Varberg;

  Abstract : Det blir allt svårare att få tillgång till mark i samtida städer, och en stigande urban befolkning tillsammans med en större klimatmedvetenhet sätter press på beslutsfattare att utveckla det offentliga rummet på ett hållbart sätt. Det är ont om outnyttjade ytor i svenska städer idag, men det finns många ytor som är underutnyttjade. READ MORE

 4. 4. Olika skötselalternativs påverkan på kolinlagringen i boreala skogar : jämförelse mellan fyra olika skötselalternativ som används i svenskt skogsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Cornelia Samuelsson; Johan Andersson; [2023]
  Keywords : kolbalans; klimatmål; hyggesfritt; trakthyggesbruk; Heureka;

  Abstract : Politiken är tydlig i vad som måste hända för att motverka en global klimatkris; utsläppen måste minska och inlagringen måste öka. De antagna målen är satta i etapper där det sista innebär ett nettonollutsläpp till 2045, och efter det ska Sverige vara en kolsänka. READ MORE

 5. 5. Svenska lantbrukares tillämpning av arrendelagstiftningen : en undersökande studie om hur arrendelagstiftningen praktiseras i dagens lantbruk

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Alva Hökbåghe; Beatrice Möller; [2023]
  Keywords : jordbruksarrende; beslutsteori; arrendelagstiftning; lantbruk; jordägare; arrendator; agricultural tenancy; decision theory; tenancy law; agriculture; landowner; tenant farmer;

  Abstract : Jordbruksarrende spelar idag en betydande roll för det svenska lantbruket genom att skapa en alternativ möjlighet att bruka mark och tillhörande byggnader. Den höga medelåldern hos lantbrukare idag ger en indikation på att det inom en snar framtid kommer ske ett större skifte av ägarstrukturen inom branschen. READ MORE