Essays about: "renskötsel"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the word renskötsel.

 1. 1. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 2. 2. Bottenskikt i förändring : marklav efter avverkning

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Ester Andersson; Simon Lind; [2020]
  Keywords : renskötsel; skogsbruk; samverkan; påverkan; Cladonia spp.;

  Abstract : Skogsbruk och renskötsel är två olika näringar som i dagsläget verkar på samma marker. Renskötseln använder marken för bete samtidigt som skogsbruket producerar förnybara råvaror i form av träprodukter från skogen. READ MORE

 3. 3. Traditions challenged by transitional change : A study of what can be learned from the overcoming of change in work and other habits by the reindeerherding nomad Dukha community

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Björn Stigson; [2020]
  Keywords : Working life science; Work without boundaries; Concept of work; Ontology of work; Dukha; Reindeer Herding; Pastoralism; Gränslöst arbete; Arbetsvetenskap; Nomadism; Arbete; Dukha; Renskötsel;

  Abstract : The Dukha people are nomadic pastoralists who also supplement their income from tourism and their diet from hunting and gathering. The Dukha community has gone through and overcome numerous changes in conditions over the years. READ MORE

 4. 4. Skogsstyrelsens handläggning av avverknings-anmälningar : med hänsyn till renskötseln

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Maria Grånemo; [2019]
  Keywords : iRenmark; skogsstyrelsen; avverkningsanmälan; renskötsel; kvalitativ;

  Abstract : Skogsbruk och renskötsel bedrivs parallellt på en stor del av Sveriges skogsklädda yta. Skogsbruk bedrivs främst i form av trakthyggesbruk där bestånd planeras och sköts under en omloppstid på ungefär 100 år. Renskötseln bedrivs och planeras på landskapsnivå i förhållande till förutsättningarna ute i naturen. READ MORE

 5. 5. Infektioner i ögon och munhåla på ren : klamydia, herpesvirus, nekrobacillos och orf

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maja Jansson; [2019]
  Keywords : ren; renskötsel; ögoninfektioner; munhåleinfektioner; munslemhinna;

  Abstract : Renskötseln är en viktig sysselsättning i fjälltrakter och glesbygdsområden i norra Sverige, Norge och Finland. Renar är semidomesticerade djur som till följd av bland annat klimatförändringen måste hägnas och stödutfodras allt oftare. READ MORE