Essays about: "renskötsel"

Showing result 1 - 5 of 33 essays containing the word renskötsel.

 1. 1. Vinterbetesområdets förändring för Flakabergsgruppen i Gällivare skogssameby över två renskötande generationer : hur betesresursen har nyttjats för renskötsel och påverkats av skogsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elle Eriksson; [2022]
  Keywords : skogsbruk; renskötsel; vinterbetesområde; traditionell kunskap; Flakabergsgruppen; Gällivare skogssameby; RenGIS;

  Abstract : The Sámi is an indigenous people in Sweden, and they have the right to carry out reindeer herding. The knowledge that exists within reindeer herding is included in traditional Sámi knowledge, which is centred around the relationship between nature, animal and human. Today the situation between reindeer herding and forestry is relevant. READ MORE

 2. 2. Kan schackrutehuggning mildra konflikten mellan skogsbruk och renskötsel? : en intervjustudie med renskötare och skogsbolag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Ylva Gunnarsson; [2022]
  Keywords : schackrutehuggning; hyggesfritt skogsbruk; renskötsel; intressekonflikt;

  Abstract : The forest is considered a national asset in which many values must coexist. As a consequence, conflicts arise between different interests. Since the 1950s, clear-cutting has been the most common way of forest management in Sweden. READ MORE

 3. 3. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mia-Maria Svensson; [2021]
  Keywords : djurvälfärd; djurvälfärdsbedömning; djurskydd; ren; renskötsel; klimatförändring;

  Abstract : Renen i Sverige är ett semidomesticerat hjortdjur som under tusentals år har anpassat sig till klimatet i norr. Alla i Sverige har rätt att äga en ren men det är enbart samer som får bedriva renskötsel. READ MORE

 4. 4. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 5. 5. Bottenskikt i förändring : marklav efter avverkning

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Ester Andersson; Simon Lind; [2020]
  Keywords : renskötsel; skogsbruk; samverkan; påverkan; Cladonia spp.;

  Abstract : Skogsbruk och renskötsel är två olika näringar som i dagsläget verkar på samma marker. Renskötseln använder marken för bete samtidigt som skogsbruket producerar förnybara råvaror i form av träprodukter från skogen. READ MORE