Essays about: "Cornelia Andersson"

Found 5 essays containing the words Cornelia Andersson.

 1. 1. The managerial journey toward inclusivity : A qualitative study of developmental opportunities in the labor market for people with disabilities

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Cornelia Andersson; Simon Olofsson; [2023]
  Keywords : Disability; Diversity; Management; Assumptions; Fairness; Inclusivity;

  Abstract : Diversity and inclusivity in the business world has gained larger focus from media and customers over the past 60 years, however a large focus has been aimed at gender, ethnicity and race whilst other types of diversity have not been as researched. The inclusivity of people with disabilities in the regular labor market has been neglected to a large extent. READ MORE

 2. 2. Olika skötselalternativs påverkan på kolinlagringen i boreala skogar : jämförelse mellan fyra olika skötselalternativ som används i svenskt skogsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Cornelia Samuelsson; Johan Andersson; [2023]
  Keywords : kolbalans; klimatmål; hyggesfritt; trakthyggesbruk; Heureka;

  Abstract : Politiken är tydlig i vad som måste hända för att motverka en global klimatkris; utsläppen måste minska och inlagringen måste öka. De antagna målen är satta i etapper där det sista innebär ett nettonollutsläpp till 2045, och efter det ska Sverige vara en kolsänka. READ MORE

 3. 3. Kinematisk rörelseanalys av hästar som utför piaff, passage och ökad trav : en jämförelse mellan objektiv mätning och subjektiv bedömning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Cornelia Andersson; [2020]
  Keywords : kinematisk; rörelseanalys;

  Abstract : Hästens roll i samhället har förändrats genom tiderna. Förr användes hästen mest som dragkraft och som krigshäst. Idag används hästen främst som sport- och tävlingsdjur. READ MORE

 4. 4. How Digital Tools are Used and Perceived by Students with Dyslexia and Teachers within the Swedish Classroom

  University essay from Högskolan i Jönköping

  Author : Cornelia Andersson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim of this study is to examine how digital tools are used and perceived by students with dyslexia and their teachers within a number of English classrooms in the Swedish upper and lower secondary school. The study is based on five interviews. READ MORE

 5. 5. Utfodringens betydelse för hästens hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Cornelia Andersson; [2010]
  Keywords : Häst; Digestion; Utfodring; Hälsa;

  Abstract : Hästägaren är den som har det yttersta ansvaret för hästens välbefinnande. En viktig uppgift är att se till att hästen får ett väl anpassat foder för att undvika foderrelaterade sjukdomar. Det finns stora skillnader mellan den domesticerade och den vilda hästens foderstat. READ MORE