Essays about: "Flera objektiv"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the words Flera objektiv.

 1. 1. Understanding influential factors in the choice of the selection process : A neglected aspect of the research literature on business incubators

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Frida Nilsson; Karin Sundbeck; [2019]
  Keywords : Business Incubators; Selection process; National Incubator Program; Organizational factors; External factors; Government-funded.; Företagsinkubatorer; Selektionsprocess; Nationella inkubatorprogrammet; Organisatoriska faktorer; Externa faktorer; Offentligt finansierade;

  Abstract : The purpose of this study is to enhance the understanding of what factors influence the choice of the selection process in government-funded business incubators. The study was conducted as an abductive multiple case-study of selection processes in Swedish government-funded business incubators. READ MORE

 2. 2. Automated Orienting of Water Molecules in Neutron Crystal Structures

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Axl Eriksson; [2019]
  Keywords : Teoretisk kemi; Theoretical chemistry; Crystallography; Neutron crystallography; X-ray crystallography; Phenix.refine; Method development; Model improvement; Chemistry;

  Abstract : A protein’s function is directly related to its structure, which is in a water medium where it is affected by hydrogen bonds and the hydrophobic effect. These interactions are in turn dependent on the water molecules’ orientations around the protein. Therefore, it is vital to have correct orientations for the water molecules. READ MORE

 3. 3. Reducing uneven crowd distribution in the Stockholm metro system using data driven design.

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : CHRISTOFFER INGEVALDSSON; MARCUS LARSSON; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of this project was to develop several information system concepts with the goal of reducing uneven crowd distribution in the Stockholm subway system, using a data driven, user centred, and iterative design approach. These systems were designed to be implemented on-site in the subway. READ MORE

 4. 4. Återanvändning av endotrakealtuber inom svensk smådjurssjukvård

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Erica Andersson; Frida Andersson; [2019]
  Keywords : endotrakealtub; återanvändning; reprocessering; patientsäkerhet;

  Abstract : Endotrakealtuber används frekvent inom djursjukvården för att upprätthålla fria luftvägar hos patienten. Detta kan krävas under anestesi då patienten kan få problem att ventilera sig själv på grund av andningsstillestånd orsakat av exempelvis anestetika. READ MORE

 5. 5. Bedömning av kroppshull hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Holm; [2019]
  Keywords : body condition score; BCS; bedömare; kroppsmått;

  Abstract : Hullbedömning har blivit ett allt mer betydelsefullt redskap i det kliniska arbetet, framförallt på grund av ökande överviktsproblematik hos hundar. Body Condition Score (BCS) är en välanvänd metod för bedömning av kroppshull och i denna studie har en 9-gradig BCS-skala enligt Laflamme (1997) använts. READ MORE