Essays about: "rörelseasymmetri"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word rörelseasymmetri.

 1. 1. En fallstudie av effekten av systemisk NSAID-behandling hos sex hästar med ortopedisk sjukdom : förändras smärtbeteende och rörelseasymmetri?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linnéa Andersson; [2018]
  Keywords : Häst; Hälta; Asymmetri; Smärta; Kronisk; smärtutvärdering; NSAIDs;

  Abstract : Hälta är den vanligaste orsaken till veterinärvård hos våra svenska hästar och leder många gånger till en förkortad tävlingskarriär, avlivning och lidande. Hältor kan vara svåra att identifiera vilket leder till att många hästar går med en hältproblematik en längre tid innan ägarna söker veterinärvård. READ MORE

 2. 2. Ryttarens inverkan på symmetrin i hästens rörelsemönster vid lättridning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Eklund; [2018]
  Keywords : Häst; Ryttare; Rörelsemönster; rörelseasymmetri; Hälta; Lameness Locator; ; Rörelseanalys;

  Abstract : Ortopediska skador är en av de vanligaste orsakerna till hästars veterinärbesök och många hästar drabbas någon gång av denna typ av skador. Symtomen är ofta hälta och kodledsinflammation är den vanligaste diagnosen. Sjukdomar i leder är även den vanligaste orsaken till att hästar avlivas. READ MORE

 3. 3. Effekten av hästars ålder och utbildningsgrad på bäckenets vertikala rörelsemönster på volt

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Lina Bogren; [2018]
  Keywords : rörelsemönster; symmetri; rörelseasymmetrier; bäcken; lameness locator;

  Abstract : I tidigare studier har det visat sig att majoriteten av normalt fungerande ridhästar uppvisar rörelseasymmetrier vid objektiv rörelseanalys. Många av asymmetrierna är av samma magnitud som de hos hästar med låggradiga hältor som utreds på klinik. READ MORE

 4. 4. Sambandet mellan låggradiga frambensasymmetrier och ryggens rörelse hos ridhästar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Camilla Fredriksson; [2016]
  Keywords : rörelseasymmetri; frambensasymmetri; ryggrörelse; Xsens;

  Abstract : Ryggproblem är ett vanligt problem hos ridhästar men svårt att diagnostisera. För att kunna använda objektiva metoder för att mäta ryggens rörelse hos ridhästar är det viktigt att veta hur en hälta påverkar ryggens kinematik. READ MORE

 5. 5. Skoningsperiodens inverkan på rörelseasymmetrier hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Cecilia Ekeberg; [2016]
  Keywords : skoperiod; hov; hovbalans; tåaxel; rörelseasymmetri;

  Abstract : Det här examensarbetet är en pilotstudie vars syfte är att objektivt studera hur symmetrin i hästars rörelsemönster påverkas i relation till var de befinner sig i skoperioden. Det finns inga studier som visat om hovens tillväxt under en normal skoningsperiod kan påverka symmetrin i hästens rörelsemönster eller dess hälsa men det anses viktigt att sko hästar regelbundet med lagom intervall för att de inte ska få problem med hovarna och bli halta. READ MORE