Essays about: "Lactose"

Showing result 1 - 5 of 60 essays containing the word Lactose.

 1. 1. Mikroorganismer i öronen hos hundar utan öronproblem : en jämförelse mellan bakteriologisk, mykologisk och cytologisk undersökning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma Hedlund; [2020]
  Keywords : hund; öron; bakterier; jästsvamp; extern; otit; friska;

  Abstract : Kliniska sjukdomstecken från öronen i form av bland annat öronklåda, rodnad eller svullnad är vanliga orsaker till att hundägare söker veterinärvård. Inflammation i yttre hörselgången, s.k. extern otit, står för 10-20 % av alla veterinärbesök av hund. READ MORE

 2. 2. Comparison between conventional (animal origin) milk and milk from plant kingdom

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Louise Helsing; [2019]
  Keywords : milk; bovine; plant-based drink; plant-based beverages; bovine milk; plant-based milk; environmental impact; nutritional value; production process;

  Abstract : Plant-based milks are an emerging market, often used as a substitute to bovine milk. The purpose for choosing a plant-based milk can be due to medical reasons such as milk-protein allergy and lactose intolerance. Lifestyle choices such as a thrive to-wards a vegan diet can be another factor. READ MORE

 3. 3. CAE och juverhälsa : en översiktsbild över hur CAE påverkar juverhälsa och mjölkproduktion hos mjölkgetter

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Kreutz; [2019]
  Keywords : CAE; mastit; celltal; mjölkproduktion; mjölksammansättning; get;

  Abstract : Det huvudsakliga syftet med kommersiell gethållning i Sverige är mjölk som används för ostproduktion. För att ha en bra produktion är det viktigt med friska djur, god juverhälsa och bra mjölkkvalitet. READ MORE

 4. 4. Optimising IPTG and Lactose Induction of Recombinant Expression with Flow-based Online Analysis

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Author : Balder Werin; [2019]
  Keywords : IPTG; Lactose; Induction; Recombinant expression; Flow injection analysis; TnBgl3B; Online analysis; Cultivation; Enzymatic assay; Flow-based; Biotechnology; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : The induction of recombinant expression in bioprocesses is associated with high costs, but still suffers from unoptimised standard procedures with high use of IPTG. A flow-based online method for enzymatic analysis of recombinant expression in E. READ MORE

 5. 5. The importance of buffalo milk in the curd manufacture of Sri Lanka

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Jennifer Hallqvist; [2019]
  Keywords : Sri Lanka; curd; Meekiri; Deekiri; buffalo milk; milk composition; milk fat; fermented milk products;

  Abstract : Sri Lanka is a developing country located south of India, in the Indian ocean. It is a country with multiple cultures, ethnicities and languages, and it is rated as “high” on the Human Development Index (HDI). The total population is 20.9 million, of which 28% are employed in the agricultural primary production. READ MORE