Essays about: "Uppträdande"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word Uppträdande.

 1. 1. Generative adversarial networks for single image super resolution in microscopy images

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Saurabh Gawande; [2018]
  Keywords : Deep Learning; Generative adversarial networks; Super resolution; High content screening microscopy; Deep Learning; Generative adversarial networks; Super resolution; High content screening microscopy;

  Abstract : Image Super resolution is a widely-studied problem in computer vision, where the objective is to convert a lowresolution image to a high resolution image. Conventional methods for achieving super-resolution such as image priors, interpolation, sparse coding require a lot of pre/post processing and optimization. READ MORE

 2. 2. Nonlinear analysis of reinforced concrete slab on partially softening ground : Ickelinjär analys av armerad betongplatta på delvis uppmjuknande grund

  University essay from KTH/Betongbyggnad

  Author : Yang Zhou; [2017]
  Keywords : Reinforced concrete slab foundation; Nonlinear analysis; FEM;

  Abstract : Reinforced concrete slabs are a conventional type of foundation that is widely used in residential, commercial and industrial buildings. Most of the slab foundations are constructed directly on the ground without another structural medium in between and some of the slabs are therefore influenced by ground softening. READ MORE

 3. 3. A Singing Drone Choir

  University essay from KTH/Robotik, perception och lärande, RPL

  Author : Vincent Trichon; [2017]
  Keywords : quadrotor; flying platform; custom build; motion library; interactive motion;

  Abstract : Drones have a new emerging use case: performing in shows and live events. This master thesis has been driven by an artistic project invited to take part in a full-scale operatic performance in the Croatian National Theatre Ivan Zajc in Rijeka, Croatia, in 2019. READ MORE

 4. 4. Ephemeral Selves: A semiotic cultural analysis of a Swedish bicycle helmet campaign

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Robin Öberg; [2016]
  Keywords : Applied Cultural Analysis; Bicycle Helmets; C.S. Peirce; Cultural Anthropology; Ephemeral Selves; European Ethnology; Evaluation; Governance; MACA; Marketing; Material Culture; Materiality; Mixed-Methods Approach; Performance; Policy; Semiotics; Social Self; Statistics; Traffic Safety Campaign; Qualitative Insight; Cykelhjälmar; Efemära Själv; Europeisk Etnologi; Kvalitativ Insikt; Kulturantropologi; Marknadsföring; Materiell Kultur; Materialitet; Riktlinjer; Semiotik; Socialt Själv; SPSS; Statistik; Styrmedel; Tillämpad Kulturanalys; trafiksäkerhetskampanjer; Uppträdande; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Abstract : In 2014, Lund municipality in Sweden handed out 830 bicycle helmets for free. Such governance campaigns are commonplace in Sweden, yet no campaign has ever been evaluated. There are two research aims to this thesis. First, to evaluate how many of the 830 cyclists actually wear the bicycle helmets that they received. READ MORE

 5. 5. Begravningsplatsen – den nya parken? : förändringen av begravningsplatsens användning och dess möjlighet som framtida rekreationsområde

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnéa Stöckel; [2016]
  Keywords : användning; begravningsplats; grönyta; kyrkogård; rekreation;

  Abstract : Många av Sveriges kyrkogårdar är platser med historiska och kulturella värden som vittnar om hur samhället och dess sedvänjor förändrats under historiens gång. De skyddas av kulturminneslagar och har därmed en större chans än vanliga grönområden att fortleva som grönytor. READ MORE