Essays about: "Victoria Vesterholm"

Found 1 essay containing the words Victoria Vesterholm.

  1. 1. Kan hästens välfärd förbättras genom studier av frilevande hästars beteenden?

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Victoria Vesterholm; [2018]
    Keywords : Häst; naturligt; beteende; behov; domesticering; hästhållning; välfärd;

    Abstract : I denna litteraturstudie jämförs den domesticerade hästens beteenden med de beteenden som finns dokumenterade hos frilevande hästar. Syftet är att undersöka om välfärden kan förbättras hos de domesticerade hästarna genom att förstå behovens ursprung. READ MORE