Essays about: "annonsering"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word annonsering.

 1. 1. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Emma Olsén; [2021]
  Keywords : Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Abstract : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. READ MORE

 2. 2. Anovel: Sound Reading

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Author : Rasmus Juhlin; [2019]
  Keywords : Audionarratology; Booktrack; Design practice; Multimodality; Narrative; Remediation; Sound studies;

  Abstract : Över en trestegsprocess brukar studien research through design för att utforska narrativ presenterade genom ett multimodalt medium bestående av komponenterna text och stream (ljud). En existerande applikation, Booktrack, har blivit undersökt under studien. READ MORE

 3. 3. Predict Next Location of Users using Deep Learning

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Xing Guan; [2019]
  Keywords : Back-Propagation Algorithm; Neural Network; GRU; Recurrent;

  Abstract : Predicting the next location of a user has been interesting for both academia and industry. Applications like location-based advertising, traffic planning, intelligent resource allocation as well as in recommendation services are some of the problems that many are interested in solving. READ MORE

 4. 4. The AR in Architecture

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Dieu An Vu; [2019]
  Keywords : Alternativereality; AR; VR; MR; Architecture; visualization; Alternative Reality; Augmented Reality; Virtual Reality; Mixed Reality; Architectural visualization; users; citizens; application proposal; AR application; non-professional users; urban exploration;

  Abstract : En vanlig metod inom arkitektonisk visualisering idag är produktion av stillbilder som skapas med 3D-modelleringsprogram. Med sådan avancerad teknik blir det enkelt och effektivt att styra och manipulera vad som visas på stillbilderna, vilket ökar säljbarheten av arkitektoniska projekt. READ MORE

 5. 5. RegressionModeling from the Statistical Learning Perspective - with an Application toAdvertisement Data

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Max Öwall; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Advertising on social media, and on Facebook in specific, is a global industry from which the social media platforms get their biggest revenues. The performance of these advertisements in relation to the money invested in the advertisement can be measured in the metric cost per thousand impressions (CPM). READ MORE