Essays about: "calorie"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the word calorie.

 1. 1. Does an increased intake of dietary proteins lead to improvements in perceptions of appetite in people with obesity during a period of calorie restriction?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Alexander Hidén; Daniel Karevi; [2021-08-06]
  Keywords : Systematic review; Protein; Obesity; Satiation; Appetite; Systematisk översiktsartikel; Protein; Fetma; Mättnad; Aptit;

  Abstract : SammanfattningTitel: Leder ett högre proteinintag till förbättrade aptitrelaterade känslor hos obesa personer under en period av kalorirestriktion?Författare: Alexander Hidén, Daniel KareviHandledare: Therese KarlssonExaminator: Sofia KlingbergLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2021-04-01Bakgrund: Övervikt och fetma är en växande pandemi på global skala. Protein har länge ansetts ge positiv effekt på mättnad och aptit, vilket, om använt, skulle kunna leda till en mer effektiv viktminskningsbehandling hos överviktiga och obesa. READ MORE

 2. 2. Inappetens hos hund : åtgärder samt inverkan på återhämtningsförmåga

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emelie Björklund; Pernilla Lindh; [2021]
  Keywords : enteral nutrition; immunförsvar; näringsintag; näringsstöd; parenteral nutrition; stressvält; vävnadsläkning;

  Abstract : Inappetens är vanligt förekommande hos hundar inskrivna på djursjukhus. Vanliga bakomliggande faktorer innefattar stress orsakat av sjukhusmiljön, smärta eller medicinska tillstånd som nedsätter aptiten eller försvårar foderintag. READ MORE

 3. 3. Water Insoluble Fraction of Nopal (Opuntia ficus) Cladodes Beneficially Affects Postprandial Appetite-related Variables, while the Soluble Fraction Has No Effect: A Randomized Crossover Study in Healthy Volunteers

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Phuong Dung Kieu; [2020]
  Keywords : Nopal cladodes; appetite variables; dietary fiber; hydrolysis index; obesity; applied nutrition; food chemistry; industriell näringslära; livsmedelskemi; Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Introduction: The world has witnessed a global trend of increasing obesity, which is directly linked to non-communicable diseases, such as type 2 diabetes (T2D). The epidemic of obesity is largely associated with consumption of high calorie diets and low physical activity. READ MORE

 4. 4. Prevalence and Localization of Injuries and Pain in Swedish Bodybuliding and Fitness Athletes

  University essay from Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Author : Jimmy Hsia; [2020]
  Keywords : athletic injuries; questionnaire; resistance training;

  Abstract : Bodybuilding is a weight training sport similar to powerlifting, strongman, and Olympic weightlifting. Instead of performing a feat of strength in competition, the athletes are based on physical appearance. Information about injuries within the other sports are available. However, there are a low number of studies on competitive bodybuilding. READ MORE

 5. 5. Nutrition för viktminskning hos överviktiga katter

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Therese Johansson; Emma Lundberg; [2020]
  Keywords : katt; djuromvårdnad; övervikt; fetma; viktminskning; viktkontroll; viktnedgång; viktminskningsdiet; nutrition; metabol diet; metabolt foder; torrfoder; våtfoder;

  Abstract : Övervikt och fetma är ett vanligt problem hos tamkatter. Detta påverkar hälsotillståndet hos djuret och kan leda till en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar samt till en försämrad livskvalitet. Det är därför essentiellt att övervikt och fetma behandlas. READ MORE