Essays about: "essay on trees"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the words essay on trees.

 1. 1. References to Darkness : A study of darkness in a selection of poems by Wendell Berry

  University essay from Lunds universitet/Engelska

  Author : Lars Norén; [2019]
  Keywords : Wendell Berry; poetry; darkness; close reading; earth; soil; death; farming; figurative; imagery; Languages and Literatures;

  Abstract : The writer, farmer, Christian pacifist, and “eco-poet” Wendell Berry has written and published novels, essays, and poetry since early 1960s. Examples of recurring themes in Berry’s literary work are the close relationship between farmer and the earth, the importance of belonging to a place/community, and having trust in the Creation. READ MORE

 2. 2. Vegetationens dynamiska utveckling på nybyggda bostadsgårdar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; [2018]
  Keywords : bostadsgård; förtätning; dynamisk; vegetationsutveckling; växtkvalitet; etablering; förvaltning;

  Abstract : Dagens stadsbyggnadsideal och förtätning gör att bostadsgårdar och den halvoffentliga ytan i staden minskar. Åkermark, industriområden och industrihamnar bebyggs med bostäder, i åtskilliga fall platser som inte har några uppvuxna träd och buskar. Detta ger speciella förutsättningar för dessa bostadsområdens framtida gröna miljöer. READ MORE

 3. 3. Sergels torg : en analys och idéskiss som utgår från de fem dimensionerna i Vikas Mehtas teoretiska ramverk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Jändel; [2018]
  Keywords : analysmetod; offentliga rummet; Sergels torg; staden; torg; Vikas Mehta;

  Abstract : I denna uppsats analyseras Sergels torg i Stockholm. Sergels torg är ett av Stockholms mest centrala torg där tiotusentals personer passerar varje dag, på väg mot närliggande mål som tunnelbanan, butikerna eller Kulturhuset. Platsen byggdes på 1960-talet när andra ideal än idag rådde. READ MORE

 4. 4. En tidsresa bland Norrköpings Promenader

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Wallertz; [2018]
  Keywords : promenad; allé; avenue; boulevard; promenade; walk; walkway;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att skapa ett historiskt underlag för Norrköpings kommun, som kan ge vidare information till deras fortsatta arbete med planer över anläggningens föryngring. En stor anledning till detta är att Promenaderna är byggnadsminnesförklarade sedan 1994 och det krävs en förståelse av historien och det förflutna för att veta hur man i fortsättningen ska arbeta med anläggningen. READ MORE

 5. 5. Skugga över en sittplats : gestaltning för skydd mot vårsolen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Bergsten; [2017]
  Keywords : sittplats; skugga; solskydd; urban miljö; vårsolen;

  Abstract : Öppna ytor som släpper fram solen är vanligt att se i offentliga rum i det skandinaviska klimatet och sittplatser, stora som små, är ofta placerade i soliga lägen. Att solen kan vara skadlig för människor under sommarmånaderna är känt. READ MORE