Essays about: "fackförbund"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word fackförbund.

 1. 1. Hippologernas arbetsmarknad : bakomliggande faktorer till yrkesbyte efter avslutad utbildning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Matilda Fagerlind; Johanna Vasara-Hammare; [2021]
  Keywords : equine science students; change of vocation; working conditions;

  Abstract : Equine students labour market – reasons to change career The Swedish University of Agricultural Science offers a variety of courses and educations in the field of agriculture, natural sciences, forestry and environmental science. Equine Science is one of the bachelor programs. It was founded in the year of 1994. READ MORE

 2. 2. The Moral Economy of Swedish Labour Market Co-operation and Job Security in the Neoliberal Era

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Author : James Fleming; [2021]
  Keywords : Moral economy; embedding; industrial relations; Sweden; corporatism; co-operation; job security; ne- oliberalism; labour market negotiations; unions; employer organisations; anthropology; political econ- omy; de-commodification; social peace; Inbäddning; Sverige; samarbete; arbetssäkerhet; nyliberalism; arbetsmarknadsparter; arbetsmarknadsrelationer; arbetsmarknad; förhandlingar; fackförbund; facket; arbetsgivarorganisation; antropologi; social fred; kommodifiering; Svenskt näringsliv; LO; anställningskydd; Las;

  Abstract : In the neoliberal era, there has been a global trend towards increased labour market insecurity and inequality, even in countries traditionally emblematic of union strength and socio-economic security such as Sweden. In this study, I present the first ethnographic research conducted in anthropology of negotiations between the central Swedish union and employer peak bodies (known as the ‘labour market partners’). READ MORE

 3. 3. Pension Reform in Continental Europe : A comparative study of pension reform in Germany and France during the years ofausterity 1990-2010.

  University essay from Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Per Grönroos (fd. Johansson); [2018]
  Keywords : Political science; pension policy; institutionalism; Germany; France; Europe; conservative welfare states; continental welfare states; retrenchment; comparative; welfare state regimes; Gerhard Schröder; Alain Juppé; unions; Bismarckian welfare states; veto player; reform capacity; Statsvetenskap; pensionspolitik; institutionalism; Tyskland; Frankrike; Europa; konservativa välfärdsstater; kontinentala välfärdstater; åtstramningspolitik; komparativ; välfärdsregimer; Gerhard Schröder; Alain Juppé; fackförbund; vetospelare; reformkapacitet;

  Abstract : As demographic and economic contexts have shifted, the need for pension systems to reform has increased. Often, however, these systems have proved difficult to change – especially in continental Europe. READ MORE

 4. 4. An Old Model in a New Time - The growing of the precariat and the decline of the Swedish model. A critical analysis of Lex Laval

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Fredrik Blomberg; [2015]
  Keywords : arbetsrätt; labour law; EU-rätt; EU-law; Precariat; Swedish model; Law and Political Science;

  Abstract : I sin teori om prekariatet ger Guy Standing sin syn på den rådande arbetsmarknaden där fler och fler människor lever under osäkra arbetsförhållanden. Enligt honom är det konsekvenserna av en politik som har sett rörlighet på marknaden som svaret på ekonomiska problem. READ MORE

 5. 5. Quasi-governmental organisations - who is responsible in Laval?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Daniel Hansson; [2012]
  Keywords : Law and Political Science;

  Abstract : I Laval målet så höll Domstolen fast att fackförbund ska hållas ansvariga för överträdelser av EU-rätten i form av blockering av den fria rörelsen för tjänster. Den här uppsatsen har som mål att undersöka det juridiska ansvaret för fackförbund och andra organisationer som är skilda från staten och som kan utöva statsliknande krafter – det jag kallar semi-statliga organisationer. READ MORE