Essays about: "hävd"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the word hävd.

 1. 1. Furuviksparken : en programhandling hur Furuviksparken blir hållbar in i framtiden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Funemo; [2020]
  Keywords : djurparker; hållbarhet; social välfärd; djurvälfärd; biologisk mångfald;

  Abstract : Furuviksparken ingår i koncernen Parks and Resorts och bidrar liksom andra djurparker med forskning om hur utrotningshotade arter kan skyddas i hela världen. Syftet med detta självständiga arbete var att få kunskap om hur djurparker planeras i ett landskapsperspektiv. READ MORE

 2. 2. Studie i att utöka arealen rikkärr i Skåne - Med exempel på hur tre rikkärr kan utökas

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Author : Marcus Ljungdahl Brönmark; [2020]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Rich fens contribute with numerous ecosystem services, such as the highest biodiversity found among wetlands, water purification, carbon sequestration, hydrological services, recreational and educational services are all part of services provided from rich fens. Drainage and land-use change has severely damaged or destroyed these services in many regions of Europe and Sweden; restoration plans are needed to change this trend. READ MORE

 3. 3. Historisk hävdtidpunkt i landskapets gräsmarker

  University essay from SLU/Swedish Biodiversity Centre

  Author : Marta Åkesson; [2020]
  Keywords : gullviva; hävdtidpunkt; historisk markanvändning; gräsmarker; biologisk mångfald; bete; ängar; storskifteskartor;

  Abstract : Denna studie i biologi berör gräsmarkernas historiska hävdtidpunkt och dess betydelse för den viktiga biologiska mångfalden. Under det senaste århundradet har många av de artrika och hävdade gräsmarkerna i Sverige försvunnit till följd av den intensifiering av jordbruket som skett. READ MORE

 4. 4. History Has Its Eyes on You : a story about the identity of young Sami women, following the Girjas case

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Izabel Nordlund; [2020]
  Keywords : Sami people; identity; gender; heritage; the Girjas case;

  Abstract : This study aims to understand some of the complexities of the Sami identity amongst young Sami women in Norrbotten County, Sweden. The Sami people are the only indigenous people living in the European Union and as many indigenous people around the globe, they are facing issues such as struggles over land rights, health issues and fragmented identities. READ MORE

 5. 5. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Abstract : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. READ MORE