Essays about: "nedärvning"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word nedärvning.

 1. 1. Epigenetiskt arv

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Moa Lindell; [2019]
  Keywords : epigenetik; epigenetisk nedärvning; epigenetiska mekanismer;

  Abstract : Epigenetik är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Det som styr vilka gener som uttrycks och får effekt på fenotyp har studerats av forskare sedan 70-80-talet. READ MORE

 2. 2. Uppkomst och klinisk relevans av osteokondros hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Natascha Jansson; [2018]
  Keywords : häst; osteokondros; osteochondros; hälta;

  Abstract : Osteokondros är en sjukdom som utvecklas hos föl, men som oftast inte orsakar problem förrän flera år senare. Dessutom är det inte alla hästar som får symtom av sjukdomen. Sjukdomen kan drabba alla leder i hästens fram- och bakben så länge benen växer. READ MORE

 3. 3. Exempel på exteriör avel hos hund – brakycefali och merle

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sara Holmström; [2017]
  Keywords : Hund; brakycefali; merle; fenotyp; nedärvning; hälsa; välfärd;

  Abstract : Hundar uppvisar en fenotypisk mångfald och är ett av de domesticerade djur som har selekterats mest för skillnader i utseende däribland för storlek, skallform och pälsfärg. Avel för vissa exteriöra egenskaper kan anses vara etiskt fel med negativa följder för djuren i form av försämrad hälsa och det påverkar i sin tur deras välfärd. READ MORE

 4. 4. Hunden som modell för ärftlig retinopati hos människa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Susanna Berger; [2017]
  Keywords : retinopati; Retinitis pigmentosa; Leber congenital amaurosis; hund; modelldjur; genterapi;

  Abstract : This literature review aims to evaluate the dog as a model organism for research concerning retinopathy, as well as gene therapy as a potential treatment. At least 256 genes and 300 mutations associated with hereditary retinopathy in humans have been identified. In canines, 28 such genes have been identified. READ MORE

 5. 5. Karakterisering av genetiska riskfaktorer för dilaterad kardiomyopati hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Sofia Jankulovska; [2017]
  Keywords : dilaterad kardiomyopati; hund; grand danois; newfoundlandshundar; genetisk associationsstudie; next-generation sequencing; digitalPCR; genetiska riskfaktorer; dilated cardiomyopathy; canine; grand danois; Newfoundlands dogs; genome-wide association studies; next-generation sequencing; digitalPCR; genetic risk factors;

  Abstract : Dilaterad kardiomyopati (DCM), är en hjärtsjukdom som förekommer hos ett flertal hundraser. Etiologin är inte fastställd. Genetiska studier på hund visar att gener involverade i utvecklandet av DCM skiljer sig åt mellan olika hundraser. READ MORE