Essays about: "no-till"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word no-till.

 1. 1. Jämförande av lönsamhet mellan ekologisk och konventionell växtodling i Skåne

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karl Gustafsson; Fredrik Jansson; [2018]
  Keywords : Ekologisk växtodling; reducerad jordbearbetning; ekonomisk kalkyl; kalkyl etableringsmetod;

  Abstract : Efterfrågan på ekologiska råvaror och produkter ökar årligen och det inhemska behovet överstiger utbudet. Arbetet visar på en fortsatt ökning av efterfrågan på ekologiska livsmedel i Sverige. READ MORE

 2. 2. Jordbearbetningens påverkan på ekosystemtjänster i lantbruket

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Anna Ferguson; [2017]
  Keywords : ekosystemtjänster; jordbearbetning; reducerad jordbearbetning; direktsådd;

  Abstract : Ekosystemtjänster är ett relativt nytt och komplext begrepp som ofta används i såväl modern naturvetenskap som i politiska sammanhang för att beskriva naturens nytta för människan. Denna litteraturstudie syftar till att förklara begreppet, undersöka hur forskningsläget ser ut inom vetenskapsområdet ekosystemtjänster med avseende på lantbruk, samt undersöka om det finns skillnader i effekter av olika jordbearbetningsmetoder på ekosystemtjänster. READ MORE

 3. 3. A 4D Analysis of a Minor Graben Structure at Ekolsund, South Central Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Alexander Sehr; Andin Eric; [2017]
  Keywords : South central Sweden; pull apart basin; 3D brittle deformation model; reactivation; striation markers; Södra centrala Sverige; pull apart basin; 3D spröd deformationsmodell; reaktivering; striation markörer;

  Abstract : The objective of this project is about a kinematic analysis of a shear zone, specifically a graben structure. The surface of the study area has also been investigated, this is to understand if a faulting reactivation has occurred due to glacial impact. READ MORE

 4. 4. Växtnäringseffekter av vintermellangrödor i no-tillsystem

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Andreas Campbell; Sissela Campbell; [2017]
  Keywords : no-till; vintermellangröda; mellangrödemix; bördighet; jordförbättring; mullhalt; kol; direktsådd; markbiologi;

  Abstract : Sedan vi tagit över en gård i Kullabygden, nordvästra Skåne, har vi letat efter olika sätt att öka lönsamheten. Marken har, sedan svinproduktionen försvann för 10 år sedan, brukats för växtodling utan tillförsel av organisk gödsel. READ MORE

 5. 5. A pre-LGM sandur deposit at Fiskarheden, NW Dalarna : sedimentology and glaciotectonic deformation

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Anne-Cécile Flindt; [2016]
  Keywords : deformation; structures; sandur; glaciotectonic; glaciofluvial; fault-propagation fold; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The Fiskarheden quarry, situated in NW Dalarna, central Sweden, reveal thick deposits of coarse-grained sediments of Scott type facies association; a sandur deposited in an ice-proximal proglacial environment. Preliminary OSL dating of the sandur sediments suggest that they are of a pre-Saalian age (>200 000 years). READ MORE