Essays about: "nutrition"

Showing result 1 - 5 of 997 essays containing the word nutrition.

 1. 1. Does an increased intake of dietary proteins lead to improvements in perceptions of appetite in people with obesity during a period of calorie restriction?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Alexander Hidén; Daniel Karevi; [2021-08-06]
  Keywords : Systematic review; Protein; Obesity; Satiation; Appetite; Systematisk översiktsartikel; Protein; Fetma; Mättnad; Aptit;

  Abstract : SammanfattningTitel: Leder ett högre proteinintag till förbättrade aptitrelaterade känslor hos obesa personer under en period av kalorirestriktion?Författare: Alexander Hidén, Daniel KareviHandledare: Therese KarlssonExaminator: Sofia KlingbergLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2021-04-01Bakgrund: Övervikt och fetma är en växande pandemi på global skala. Protein har länge ansetts ge positiv effekt på mättnad och aptit, vilket, om använt, skulle kunna leda till en mer effektiv viktminskningsbehandling hos överviktiga och obesa. READ MORE

 2. 2. Alkaline Protein Extraction of Oat Bran and Oat Endosperm Flour - the Effect of pH during Extraction and Precipitation

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Bella Nielsen; Alva Rodhe; [2021]
  Keywords : Oats; Protein; Alkaline extraction; Protein extraction; Plant-based proteins; Oat protein; Oat bran; Oat endosperm; Iso-electric precipitation; Food engineering; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : An increased understanding of the negative impacts of animal-based proteins, on both environment and health, has led to a rise in the demand for plant-based proteins. To meet the demands, conventional crops must be efficiently utilized. READ MORE

 3. 3. Domesticeringen av silverräv (Vulpes fulvus Desm) : en jämförelse mellan rödräv och silverräv i fångenskap

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Mathilda Riegertzon; [2021]
  Keywords : silverräv; Vulpes fulvus Desm; domesticering; beteende; nutrition; fenotyp; miljö; människans påverkan; Vulpes vulpes;

  Abstract : Dmitry Belyayev was a geneticist who wanted to know why domesticated animals showed common traits in behaviour and appearance. Belyayev believed that these traits appeared when the animals were selected for tamability alone. READ MORE

 4. 4. The role of gender equality on rural women development in agriculture : case study: koperative duhinge ikigori kanjongo “KODIKA”, Nyamasheke district, Rwanda

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Christella Mukakalisa; [2021]
  Keywords : gender equality; rural women development; agriculture;

  Abstract : Gender is as a contract in society regulating the relations between men and women. But Gender equality is referred to as equal rights, roles and responsibilities for men and women. It is a crucial element in sustainable development, and it is considered as human rights. READ MORE

 5. 5. Effekter av fri digivning hos svenska mjölkraskalvar : avseende ansättning av kroppsfett och juvertillväxt under första levnadsmånaden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Erik Backman; [2021]
  Keywords : kalv; tillväxt; hull; juverparenkym;

  Abstract : I den här studien undersöktes kalvar som tilläts dia fritt från sina mammor, avseende hullutveckling och tillväxt av juverparenkym under den första månaden i livet. Detta eftersom det finns en oro att kalvar som får dia fritt blir överviktiga. READ MORE