Essays about: "rektorer"

Found 3 essays containing the word rektorer.

 1. 1. Feedback and digitalization : A qualitative study of the feedback methods of Swedish teachers of English at upper secondary school

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Author : Malin Andersson; [2019]
  Keywords : feedback; digitalization; digital tools; virtual learning environment; återkoppling; digitalisering; digitala verktyg; virtuell lärmiljö; formativ feedback;

  Abstract : The aim of this study was to examine what methods Swedish teachers of English use to give feedback on students’ written production and what factors influence them to choose these methods. An additional aim was to find out what teachers’ experiences are of digitalization in relation to feedback on students’ written production. READ MORE

 2. 2. Ut och Lek! : ett idéförslag för Brännans förskolegård vid Norrlandskusten

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Viksten; [2018]
  Keywords : förskolegård; förskola; lek; barns utomhusmiljö; gestaltningsförslag;

  Abstract : Examensarbetets syfte är att skapa ett idéförslag som visar hur en förskolegård längs Norrlandskusten kan gestaltas för att stimulera barns allsidiga utveckling och välbefinnande. Gestaltningen utgår från Brännans förskolegård i Skellefteå och ska vara ett inspirerande exempel på hur utomhusverksamheten kan förhålla sig till de klimatförutsättningar som råder i kommunen. READ MORE

 3. 3. Hur utformar lärarna undervisningen för att stimulera språket hos elever med ett annat modersmål än svenska? : Om tvåspråkighet

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Author : Sanna Hessami; [2009]
  Keywords : Modersmål; tvåspråkighet; hemspråk; svenska som andra språk; CF2;

  Abstract : Syftet med undersökningen var att ta reda på hur lärare utformar sin undervisning för att stimulera språket hos elever med ett annat modersmål än svenska. Jag koncentrerade mig på två skolor som ligger nära varandra för att se vilka likheter och skillnader det finns mellan skolorna gällande undervisningen. READ MORE