Essays about: "stilideal"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word stilideal.

 1. 1. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Öberg; [2022]
  Keywords : egnahemsträdgård; stilideal; illustrationsplan; växtmaterial;

  Abstract : I en egnahemsträdgård, i början på 1900-talet i Sverige, skulle de boende kunna odla sin egen mat vid sidan om sin huvudsakliga inkomst som skedde på arbetet. Tanken var att dessa trädgårdar till stor del skulle förse de boende med egenodlad frukt, bär och grönsaker. READ MORE

 2. 2. Det var en gång – en trädgårdsgång : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Christina Haglind; [2019]
  Keywords : markmaterial; slitlager; gångar; trädgårdsgångar; grusgångar; sandgångar; singel; marksten; historiska trädgårdar; trädgårdshistoria;

  Abstract : Uppsatsen vänder sig till alla som äger, restaurerar, sköter eller har ett intresse för äldre trädgårdar och berör huvudsakligen de markmaterial som var vanligast förekommande i villaträdgårdar mellan 1850 och 1950. Gångar och markmaterial spelar stor roll för hur trädgården uppfattas och vilka signaler den sänder. READ MORE

 3. 3. Den moderna 1800-talsgården : dagens behov i kombination med 1800-talets charm

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Helen Strid Bozac; [2018]
  Keywords : 1800-tal; trädgård; stilideal; Ormanäs; Skåne; gestaltning;

  Abstract : Den moderna 1800-talsgården handlar om en lantgård belägen i Ormanäs, norr om Västra Ringsjön mitt i Skåne. Familjen som bor här vill få en tydlig 1800-talsprägel på sin gård samtidigt som de har behov av att skapa en struktur på utemiljön som fungerar med deras moderna livsstil. READ MORE

 4. 4. Alla tiders perenner! : jämförelse av tolv arters utbud på tre plantskolor åren 19101930 och 1950-1970

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jacobsson Ringkvist Catharina; [2018]
  Keywords : perenner; plantskola; Göteborgs Trädgårdsförening; Stensborgs Trädskolor; Vassbo Trädskolor;

  Abstract : Kan priskuranter ge information om huruvida utbudet av perenner har ökat eller minskat från perioden 1910-1930 och 1950-1970? Syftet med denna undersökning var att jämföra utbudet av tolv perenner i svenska plantskolor i början och under andra halvan av 1900-talet. Resultatet visade att det inte finns något generellt självklart svar på om antalet undersökta perenner ökade eller minskade från den ena till den andra tidsperioden. READ MORE

 5. 5. Landskapsarkitektens landskapspreferenser

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Åström; [2016]
  Keywords : estetik; preferensforskning; miljöpsykologi; biologiska förklaringsmodeller; kulturella förklaringsmodeller; Sohlbergplassen; Prästgatan;

  Abstract : Det här arbetet är en undersökning av varför jag tycker som jag gör om de miljöer som omger mig. Utgångspunkten har varit den empiriska forskningen och specifikt två förklaringsmodeller som beskriver vad människors landskapspreferenser påverkas av - en biologisk och en kulturell. READ MORE