Essays about: "tarmflora"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word tarmflora.

 1. 1. Möjligheter för fekalt diagnostiskt test för inflammatory bowel disease hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Amanda Larsson; [2019]
  Keywords : IBD; hund; mikrobiom; diagnostiska metoder; fekalt prov; kronisk tarminflammation;

  Abstract : IBD är en förkortning för inflammatory bowel disease vilket innebär att patienten har inflammation i tarmen och kan få gastrointestinala symtom såsom kräkningar, diarré och illamående. Idag finns inga snabba och enkla diagnostiska metoder för IBD. READ MORE

 2. 2. Investigation of the relation between microbiotic changes and Alzheimer's Disease using machine learning on bile acids

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Victoria Hedenmalm; Alexander Westberg-Bladh; [2018]
  Keywords : Alzheimer s disease; mild cognitive impairment; machine learning; microbiota; gut flora; bile acids; ADNI; classification; metabolomics; Alzheimers sjukdom; mild kognitiv störning; maskininlärning; tarmflora; gallsyra; ADNI; klassificering;

  Abstract : Alzheimer's disease (AD) is an increasing problem in modern society, both with regards to public health and cost of care. The causes of AD are not yet fully understood, and there is no cure or inhibiting drug. READ MORE

 3. 3. Effekten av toxinbindare i syfte att minska upptag och metabolism av deoxynivalenol

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elina Toss Ekmyr; [2018]
  Keywords : deoxynivalenol; DON; mykotoxinbindare; adsorberande; biotransformerande; toxinbindare; fodertillsats;

  Abstract : Mykotoxiner är sekundära metaboliter som produceras av mögelsvampar. Deoxynivalenol (DON) är ett vanligt förekommande mykotoxin i spannmål. Grisar kan visa symptom på kronisk toxikos vid nivåer under rekommenderade maxvärden. Bra odlingsrutiner i förebyggande syfte är inte alltid tillräckligt för att förhindra tillväxten av DON. READ MORE

 4. 4. Nutritional value of some insects and their impact on post weaning diarrhoea caused by Escherichia coli

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Therese Schönborg; [2017]
  Keywords : black soldier fly; house cricket; mealworm larvae; chitin; chitosan;

  Abstract : Insects like Black soldier fly (Hermetia Illucens), Mealworm larvae (Tenebrio Molitor) and House cricket (Acheta Domesticus) are of interest as possible sources of protein to be fed to monogastic animals like pigs and poultry, as they are all thought to have nutrient compositions similar to soybean- or fish meal. This is of interest as the demand for high quality protein is increasing in time with the growing world population. READ MORE

 5. 5. Brunalger till smågrisar och dess bioaktiva effekter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Alma Eriksson; [2017]
  Keywords : avvänjning; laminarin; fucoidan; avvänjningsdiarré; bioaktiva substanser; fodertillskott;

  Abstract : I denna litteratursammanställning är syftet att redogöra för vilka bioaktiva substanser i brunalger som blivit mest utforskade och deras effekter när det ges som fodertillskott till smågrisar vid avvänjning. Samt att utreda om brunalger kan vara ett alternativ till antibiotika för att minska eventuella problem vid avvänjning. READ MORE