Protoplast isolation and transformation in sweetpotato

University essay from Lunds universitet/Bioteknik; Lunds universitet/Bioteknik (master)

Abstract: Med målet att utvärdera en mindre restriktiv teknik för genmodifiering i sötpotatis (Ipomoea batatas), både gällande ekonomiska begränsningar såväl som det tid och energi bemödande som ett sådant projekt oundvikligen påbrår, har vi arbetat flitigt med att etablera optimerade parameters för protoplast isolation och fortsättningsvis också utforskat lovande protokoll för transformation och regeneration av dessa protoplaster, för att slutligen framställa nya genotyper. Således har en extensiv litteraturundersökning av tidigare publicerade protokoll, varav explantor från sötpotatis men också relaterade arter inom Solanales ordningen har diskuterats, utfärdades varefter datan analyserades via diverse avancerade statistiska modeller. Detta har vidare lett oss till att undersöka möjliga och till och med troliga korrelationer mellan kvalitativa parametrar, exempelvis protoplast utbyte och viabilitet, relativt till nedbrytnings-aktiva enzym koncentrationer såsom cellulas och macerozym samt inkubationstid. Utifrån denna teoretiska kunskap har vårt uppdrag varit att validera dessa resultat genom praktiska experiment och slutgiltigen fastslå vilka parametrar är av störst vikt för framtida studier inom området.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)