Essays about: "Callus"

Found 4 essays containing the word Callus.

 1. 1. Protoplast isolation and transformation in sweetpotato

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik; Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Author : Jakob Steiner; [2022]
  Keywords : Protoplast; Sweetpotato; Isolation; Transformation; Regeneration; Callus; Propagation; In-vitro; Solanales; Celluase; Cell; Plant; Leaf; Petiole; Biotechnology; Biology and Life Sciences;

  Abstract : Med målet att utvärdera en mindre restriktiv teknik för genmodifiering i sötpotatis (Ipomoea batatas), både gällande ekonomiska begränsningar såväl som det tid och energi bemödande som ett sådant projekt oundvikligen påbrår, har vi arbetat flitigt med att etablera optimerade parameters för protoplast isolation och fortsättningsvis också utforskat lovande protokoll för transformation och regeneration av dessa protoplaster, för att slutligen framställa nya genotyper. Således har en extensiv litteraturundersökning av tidigare publicerade protokoll, varav explantor från sötpotatis men också relaterade arter inom Solanales ordningen har diskuterats, utfärdades varefter datan analyserades via diverse avancerade statistiska modeller. READ MORE

 2. 2. In vitro germination and embryo rescue of Lepidium campestre hybrids

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : David Fahlgren; [2014]
  Keywords : In vitro; Lepidium campestre; Lepidium graminifolium; Lepidium draba; embryo rescue; seed germination; Field cress;

  Abstract : Lepidium species are members of the Brassicaceae family, in which some commercial oil crops belong to and these species are wild. In an effort for domesticating a new oil crop that started about 20 years ago, Lepidium campestre has been chosen as a target as it is cold hardy and has high seed yield potential. However, L. READ MORE

 3. 3. Sticklingsförökning av frilandsrosor : praktisk studie av sticklingstidpunktens och sticklingspositionens inverkan på rotningen av ledsticklingar

  University essay from SLU/Dept. of Crop Science

  Author : Anders Tröjer; [2006]
  Keywords : sticklingsförökning; frilandsrosor; sticklingar; rosor;

  Abstract : This essay begins with a literature study of the different propagation methods for roses, and a survey of the factors affecting the rooting of cuttings in general and rose cuttings in particular. The main part of the essay consists of a practical study of the rooting of rose cuttings. READ MORE

 4. 4. Studies of root formation of micropropagated shoots in vitro and cuttings from light treated mother plants ex vitro

  University essay from SLU/Dept. of Crop Science

  Author : Yvonne Hedman; [2005]
  Keywords : Aristolochia manshuriensis; micropropagating; rooting; etiolation; callus formation; auxins; activated charcoal; riboflavin; dipping solution;

  Abstract : The ornamental plant Aristolochia manshuriensis is difficult to propagate by cuttings and therefore a propagation method in vitro has been developed. However the published method has several limitations due to unpredictable and low rooting percentage as well as low survival rate. READ MORE