Essays about: "Anders Lind"

Found 3 essays containing the words Anders Lind.

 1. 1. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Lind; [2017]
  Keywords : landskapsarkitektur; värdefull natur; naturreservat; stadsplanering; fysisk planering; ekologi; park; gestaltning;

  Abstract : I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. READ MORE

 2. 2. DEM Modeling of Snow-Wall Adhesion

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi och kemiteknik

  Author : Anders Lind; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. High-speed View Matching using Region Descriptors

  University essay from Linköpings universitet/Bildbehandling

  Author : Anders Lind; [2010]
  Keywords : Object Recognition; Region; RANSAC; MSCR; MSER; SIFT; GPU; CUDA;

  Abstract : This thesis treats topics within the area of object recognition. A real-time view matching method has been developed to compute the transformation between two different images of the same scene. READ MORE