Essays about: "Lepidium campestre"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words Lepidium campestre.

 1. 1. In vitro embryo rescue of interspecific hybrids of Lepidium

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Estefany Reyes Estevez; [2021]
  Keywords : Lepidium campestre; Field cress; Domestication; Interspecific hybridization; Embryo rescue;

  Abstract : With the ongoing climate change and growing world population, there is an increasing demand for vegetable oils for industrial and food purposes. Lepidium campestre (field cress) is a wild cruciferous, which is currently under domestication as a new potential high-yielding oil crop for cold climate conditions. READ MORE

 2. 2. Lepidium Campestre : en ekonomisk analys av fältkrassing

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Arvid Ektander; Kristian Pettersson; [2020]
  Keywords : alternativa grödor; fältkrassing; Lepidim campestre; optimering; vinstmaximering;

  Abstract : Världens befolkning ökar ständigt vilket ställer krav på produktion och konsumtion av livsmedel. De arealer som finns tillgängliga behöver på sikt nyttjas effektivare för att kunna mätta en ökande befolkning. Utöver denna problematik behöver livsmedel även fortsättningsvis produceras hållbart. READ MORE

 3. 3. Domesticering av Lepidium campestre med genomediteringstekniken CRISPR/Cas9 : analys huruvida genomediteringstekniken CRISPR/Cas9 kan användas i domesticeringen av Lepidium campestre

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Ibrahim Issa; [2020]
  Keywords : Lepidium campestre; domesticering; CRISPR Cas9; glukosinolat;

  Abstract : Dagens samhälle är helt beroende utav fossila bränslen. Då vi ser hur tillgängligheten på dessa blir allt mindre parallellt med ökning av världspopulationen kräver detta nya innovationer. Ett bra alternativ till att lösa dessa utmaningar kan vara oljegrödor. READ MORE

 4. 4. Glucosinolates in Lepidium campestre : method development and analysis

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Michaela Isoz; [2018]
  Keywords : Lepidium campestre; Glucosinolates; Sinigrin; Sulfatase; Sinalbin;

  Abstract : Field cress (Lepidium campestre) is today not a domesticated crop for public consumption. Lepidium campestre is a relative to rapeseed (Brassica napus) and both are producing oil. READ MORE

 5. 5. A pectic polysaccharide in seed gum of Lepidium campestre

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Anna Manneteg; [2017]
  Keywords : soluble dietary fiber; pectin; seed gum; hydrocolloid; field cress; Lepidium campestre; oilseed;

  Abstract : Lepidium campestre (field cress) is an oilseed species with a great potential of becoming a new commercial crop in Sweden. As the oil is being extracted from the crop, the residual from the extraction is left in form of a seed cake. As this seed cake is soaked in water a gel is formed around the seeds. READ MORE