Essays about: "NSAID"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the word NSAID.

 1. 1. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Trolin; [2020]
  Keywords : kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Abstract : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. READ MORE

 2. 2. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt på hundar med osteoartrit : utvärderat med aktivitetsmonitor

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linnea Wanler; [2020]
  Keywords : smärta; hund; osteoartrit; aktivitetsmonitor; accelerometer; Tens; Transkutan Elektrisk Nervstimulering; rehabilitering;

  Abstract : Hälta är den näst vanligaste orsaken till att djurägare idag söker veterinärvård för sina hundar. Kronisk ledsmärta sekundärt till osteoartrit (OA) ger kliniska tecken som stelhet, hälta och motvillighet att röra sig. Smärtan behandlas vanligen farmakologiskt med icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID’s). READ MORE

 3. 3. Usage of Non-steroidal anti-inflammatory drugs in a sample of New Zealanders with osteoarthritis : A cross-sectional study

  University essay from Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Author : Victor Swenson; Mattias Ekberg; [2020]
  Keywords : NSAID; Oesteoarthritis; Survey; Cross-sectional study; Comorbidities; Adverse events; Clinical guidelines; New Zealand;

  Abstract : Introduction Oral Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) is an analgesia and is commonly used by people with osteoarthritis (OA). Oral NSAID is currently recommended as the second level of treatment for OA, and could be considered if physical activity, topical NSAID or paracetamol do not supply sufficient pain relief. READ MORE

 4. 4. Estimating Risks of Pharmaceutical NSAID Mixtures in Surface Waters through Risk Cups : – Implications for Sustainability

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Per Mandahl; [2020]
  Keywords : Sustainable Development; Ecotoxicology; Risk Cup; Pharmaceuticals; Surface Water; MEC PNEC;

  Abstract : Background: Use of pharmaceuticals can lead to unchanged or metabolite residues in surface water that may result in negative environmental effects. Sweden has adopted the Generational goal defining direction and changes needed to become a sustainable nation, these align with the UN Sustainable Development Goals (SDGs). READ MORE

 5. 5. Evaluation of skin-friendly solvents for increased solubility of a model NSAID in topical formulations

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Anna Bergström; [2019]
  Keywords : diclofenac; diffusion; Franz cell; solubility; transdermal;

  Abstract : Bergström, A Utvärdering av hudvänliga lösningsmedel för ökad löslighet av NSAID i topikala formuleringar. Examensarbete i Farmakologi 15 poäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för Biomedicinsk Vetenskap, 2019. READ MORE