Essays about: "Oskar Widmark"

Found 3 essays containing the words Oskar Widmark.

 1. 1. Data-Driven Feature Development

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Oskar Widmark; Emil Ahlberg; [2020]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Ekofickan : gestaltning i det lilla med naturen som förebild

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Oskar Widmark; Jacob Norström; [2020]
  Keywords : ekosystemtjänster; klimatförändringar; stressreducering; offentligt rum; miljöpsykologi; biodiversitet; mångfald; stadsplanering;

  Abstract : Urban areas are expanding due to more people living and moving into the bigger cities. As the population grows in the whole world every year and predicts double within the cities till 2030, the urban exploitation will follow by approximately 60 per cent. When new land is claimed the flora and fauna will have to be removed. READ MORE

 3. 3. Analys av en örtträdgårds stressreducerande egenskaper

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Oskar Widmark; [2018]
  Keywords : natur; stressreducering; offentligt rum; Rosendal; trädgård; miljöpsykologi;

  Abstract : Uppsatsen syftar till att, med bakgrund i miljöpsykologiska teorier, identifiera stressreducerande kriterier för en örtträdgård som kan verka stressreducerande i en örtträdgård. Mer specifikt är syftet i detta arbete att kritiskt granska hur en planerad örtträdgård på Stiftelsen Rosendals Trädgård i Stockholm fyller dessa kriterier. READ MORE