Essays about: "Rickard Lundgren"

Found 2 essays containing the words Rickard Lundgren.

 1. 1. Virtual Reality – a solution for sustainable travel?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Johanna Lööv; Rickard Lundgren; [2020]
  Keywords : Generation Y; Virtual Reality; sustainable tourism; UTAUT2; virtual tourism; strategic communication; digital communication; Social Sciences;

  Abstract : Denna studie har som syfte att undersöka hur Generation Y, en demografisk grupp som kännetecknas av miljöomtanke, teknologianvändning och resande betraktar den avancerade och multisensoriska kommunikationsformen Virtual Reality (VR) ur ett perspektiv av resande och hållbarhet. Målet är att förstå vilka faktorer som påverkar Generation Y att acceptera och använda VR för resande, samt att undersöka huruvida fenomenet anses vara ett miljömässigt hållbart alternativ till konventionellt resande. READ MORE

 2. 2. Sustainable Value Creation : - A case study with three major Swedish airlines

  University essay from Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Author : Rickard Lundgren; Mattias Öhman; [2010]
  Keywords : Sustainable Value; Sustainability; Sustainable Investment; CSR; Corporate Social Responsobility; Airlines; Airline industry; ADVANCE Sustainable Value; Sustainable Value; Hållbarhet; Hållbarhets rapportering; Hållbara investeringar; CSR; Corporate Social Responsobility; Flygbolag; Flygbranch; Flygindustri;

  Abstract :  The airline industry and Sustainable ValueThe airline industry are, by many, considered to be an industry with a high level of environmental impact, in other words an environmental destroyer. Although some argue that it still does only produces a small part of the world’s total emissions it is still an industry under high pressure from regulatory institutions and customers. READ MORE