Essays about: "Stockholms skärgård"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words Stockholms skärgård.

 1. 1. Besökare som naturvårdare - Fallstudie Nämdöskärgården : naturvägledning som verktyg

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Dilara Cicek; [2022]
  Keywords : Stockholms skärgård; miljövård; miljöskydd; naturvård; skyddsområde; resande; naturbevakare; naturvårdsbiolog; bevarare;

  Abstract : Turister kan gynna gräsmarker och skydda havsfåglar som sillgrisslor emot predatorer genom endast närvaro. Det finns också aktiva exempel där lokala dykare och turister hjälper till att fånga den invasiva drakfisken i Mexiko som sen serveras på restaurang till turister. READ MORE

 2. 2. The Skärgårda cabinet system : A human centered design process for archipelago deliveries

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Author : Simon Thärn; [2021]
  Keywords : Stockholm archipelago; Delivery box; Human centered design; Product design; Industrial Design Engineering; Stockholms skärgård; Leveransskåp; Användarcentrerad design; Produktdesign; Teknisk design;

  Abstract : Hur kan ett leveransskåp-system designas för att vara attraktivt och användbart för dess användare? Och hur kan användare involveras i denna process under en global pandemi? Detta projekt ämnar att svara på dessa frågor samt utveckla ett hållbart skåpsystem som skyddar paket som levereras i Stockholms skärgård från värme, tjuvar, och rådande väderförhållanden, men som också är anpassat till dess användare och kontext. Användarna är i detta fall Skärgårda, ett företag som kör ut paket med båt i skärgården, samt deras kunder, som beställer paketen, vilka kan innehålla vad som helst från sneakers till matvaror. READ MORE

 3. 3. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Svanberg; [2020]
  Keywords : lokal utveckling; skärgård; relationer; socialt kapital; turism; platsidentitet; The tourist gaze;

  Abstract : Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. READ MORE

 4. 4. Friluftsplanering i odlingslandskapet : med fokus på besökares upplevelse och djurhållarens perspektiv i Gräsö gårds naturreservat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ingemar Södergren; [2020]
  Keywords : friluftsliv; betesmark; konflikt; naturreservat; jordbrukslandskap;

  Abstract : Många av Sveriges naturreservat ligger i jordbrukslandskapet, med natur-, kultur- och upplevelsevärden som är beroende av en aktiv skötsel. Att det finns bra förutsättningar för lantbrukare att driva sin verksamhet i dessa reservat är avgörande för att kunna bevara dess värden. READ MORE

 5. 5. Who will survive in Stockholm Archipelago? : A longitudinal analysis of firm-survival in a peripheral region

  University essay from Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Author : Youssouf Merouani; [2020]
  Keywords : firm-survival; Stockholm Archipelago; peripherality; multilevel modeling; three-level lo-gistic regression.;

  Abstract : This longitudinal study investigates firm-survival in a peripheral region. The analysis relies on a unique longitudinal dataset, encompassing all firms in 17 Stockholm Archipelago islands during 2000-2019, collected through data triangulation methods. READ MORE