Essays about: "Taste"

Showing result 6 - 10 of 288 essays containing the word Taste.

 1. 6. Saponiner i ärta : biosyntes av soyasaponiner och dess genetiska mekanismer i ärtväxter

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Ines Falk Tingström; [2022]
  Keywords : Pisum sativum; baljväxter; Fabaceae; proteingrödor; växtförädling; jämförande genomik;

  Abstract : Efterfrågan på proteinrika vegetabiliska livsmedel ökar och intresse finns från både konsument, politiker och industri att använda svenskodlade råvaror i större utsträckning. Ärta (Pisum sativum L. READ MORE

 2. 7. Utfodring med ensilage till slaktgris : effekter på köttkvalitet och fettsyrasammansättning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Erika Ohlsson; [2022]
  Keywords : köttkvalitet; fettsyrasammansättning; slaktgris; ensilage; vallfoder; proteinfodermedel;

  Abstract : Ensilage är en potentiell proteinkälla till gris då vallens aminosyraprofil passar grisens behov bra. I Sverige är förutsättningarna för vallodling goda och vallen har positiv inverkan på odlingsmarken. Vallen kan även skapa ett mervärde då den har positiva effekter på grisens välfärd samt är lokalt odlad. READ MORE

 3. 8. Influence of Wastewater DOM Fractions on the Adsorption of Pharmaceuticals onto Activated Carbon

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Koustubh Karande; [2022]
  Keywords : Wastewater treatment; Dissolved organic matter; Pharmaceuticals; Activated carbon; Hydrophobicity; Molecular weight; Water resources engineering; Technology and Engineering;

  Abstract : Micropollutants in our sources of freshwater is an issue which requires immediate attention. The presence of pharmaceuticals, endocrine disrupting agents, pesticides and other harmful compounds have proven to have impact on the aquatic as well as on human life. READ MORE

 4. 9. Machine Concept for Pulsed Electric Field Treatment of Leafy Products

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Patrik Johansson; [2022]
  Keywords : Product development; Opticept; PEF; Leafy Products; Prototyping; Technology and Engineering;

  Abstract : This master thesis, executed in collaboration with Opticept Technologies, has the purpose of developing a machine concept that enables the treatment of leafy products with Pulsed Electric Fields (PEF). PEF is an emerging technology within the food industry that works by changing the cell membrane structure of food products by exposing them to high-voltage electric fields. READ MORE

 5. 10. Plant-based Meat Alternative Products versus Conventional Meat: Exploring the Construction of Consumers’ Perception from a High Meat-Eaters Perspective

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Akankshya Mishra; Laia Martinez Miracle; [2022]
  Keywords : Consumer Perception; Sustainable Consumption; Meat Consumption; Plant-based Meat Alternative Products PBMA ; Plant-based diets; Business and Economics;

  Abstract : Title: Plant-based Meat Alternative products versus Conventional Meat: Exploring the Construction of Consumers’ Perception from a High Meat-Eaters Perspective Course: BUSN39 Degree Project in Global Marketing Authors: Akankshya Mishra and Laia Martinez Miracle Supervisor: Hossain Shahriar Keywords: Consumer Perception, Sustainable Consumption, Meat Consumption, Plant-based Meat Alternative Products (PBMA), Plant-based diets Purpose: The purpose of the study was to acquire an understanding of how consumers build their perception towards PBMA products from the viewpoint of high meat-eaters. Methodology/Empirical data: The study is based on the foundation of social constructionism philosophy. READ MORE