Essays about: "djurskydd"

Showing result 1 - 5 of 70 essays containing the word djurskydd.

 1. 1. Djur på schemat : en enkät till biologilärare i grundskolan

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Andrea Swahn; [2020]
  Keywords : kursplan; biologi; utbildning; djurvälfärd; etologi; djurskydd;

  Abstract : The usage of animals for different purposes in today’s society is widespread, and animal welfare has become a public concern. In order to secure good welfare for these animals it is of great importance to gain knowledge about ethology and animal protection legislation early in life. READ MORE

 2. 2. Länsstyrelsernas användning av de allmänna råd som är kopplade till Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sofia Westerståhl; [2020]
  Keywords : föreskrifter; allmänna råd; djurskydd; offentlig kontroll; djurvälfärd; inspektion; handläggare;

  Abstract : Animal welfare is a global issue that affects many people and the development of animal welfare legislation has progressed. Within the EU, there are both animal welfare directives and regulations, and in Sweden, the animal welfare legislation is divided into three parts; the Animal Welfare Act, the Animal Welfare Ordinance and the Swedish Board of Agriculture's (SBA) regulations and general advice. READ MORE

 3. 3. Förprövning av djurstallar – att vara eller inte vara

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Fanny Anderholm; [2020]
  Keywords : förprövning; djurstall; djurskydd; djurvälfärd; ekonomi; arbetsmiljö;

  Abstract : Granskning av djurstallar på planeringsstadiet var något som började diskuteras redan på 1960-talet och sedan 1988 ligger kravet på förprövning av djurstallar i djurskyddsförordningen (SFS 1988:539). Förprövningen har under de senaste 15 åren har varit omdiskuterad vilket har gett upphov till att ett flertal utredningar som gjorts, både på uppdrag av regeringen, men även på initiativ av olika branschorganisationer. READ MORE

 4. 4. Vanligaste diagnoserna hos svenska travhästar

  University essay from SLU/Dept. of Equine Studies

  Author : Tamara Skutnabb; [2020]
  Keywords : karpalled; kotled; tränarstatus; ålder; skador; sjukdom; trotter; carpal; fetlock; trainer; status; age; injuries; diseases;

  Abstract : Due to a successful breeding process the fastest trotters will within 50 years run at the speed of 1.09 from volt start. Harness racing is a popular sport and a big industry in Sweden with 850 different racing events and 903 million SEK in purse money annually. Consequently, owners and trainers of racehorses want to see their protegees race. READ MORE

 5. 5. Behovet av social kontakt hos hästar (Equus ferus caballus) : uppfyller dagens lagstiftning behovet?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ebba Josephson; [2020]
  Keywords : häst; equus ferus caballus; socialt behov; social kontakt; djurskydd; djurskyddslagstiftning; välfärd;

  Abstract : In the literature, horses are described as social animals who live together in herds. Despite this, the most common housing system in Sweden is individual boxes. According to Swedish legislation this is legal as long as the horses have daily physical contact with at least one other horse. READ MORE