Essays about: "ljussättning"

Showing result 16 - 20 of 29 essays containing the word ljussättning.

 1. 16. Ljus för dygnets mörkare timmar - att ljussätta Lommas framtida knutpunkt

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Stella Svanberg Ohlsson; [2012]
  Keywords : ljusdesign; offentliga rum; ljus; Lomma;

  Abstract : Mörkret som faller under vintertid ger vackra stjärnhimlar men kan också förvandla levande gaturum till blinda fläckar. Om de offentliga rummen inte ljussätts innebär det en begränsning i stadsmänniskans frihet att kunna röra sig och ha en möjlighet till möte med andra människor. READ MORE

 2. 17. Ljusdesign i trafikmiljö : exempel på gestaltning med effektbelysning för ökad trafiksäkerhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Sjödin; [2012]
  Keywords : effektbelysning; ljusdesign; trafiksäkerhet; uppmärksamhet; visuell ledning; architectural lighting; lighting design; observance; traffic safety; visual guidance;

  Abstract : Effektbelysning i trafikmiljö är ett nytt angreppssätt i strävan mot Nollvisionen, som är utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Upp emot 70 procent av de statliga belysningsanläggningarna har nått sin tekniska livslängd samtidigt som kraven på kombinationen av funktion, estetik och kvalitet har ökat i moderna belysningsanläggningar. READ MORE

 3. 18. Strategier för bevarandet av natthimlens synlighet : en diskussion om motiv &åtgärdsförslag i ett antal internationella strategidokument

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Carl von Oelreich; [2011]
  Keywords : natthimmel; ljusföroreningar; strategi; guide; hållbarhet;

  Abstract : Ljusförorening är ett relativt modernt fenomen som allt mer påverkar tillgången till en stjärnklar natthimmel. Det finns en mängd olika internationella organisationer som arbetar för att minska ljusföroreningar och för att bevara natthimlens synlighet, bland andra International Dark-Sky Association, Royal Astronomical Society of Canada och Starlight Initiative. READ MORE

 4. 19. Med människan i ljuset

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Sara Ellert Ezeldin; [2010]
  Keywords : ljus; belysning; visuell utvärdering; seende; ljussättning; Möllevångstorget; miljöpsykologi;

  Abstract : Kvällens och nattens miljöer formas av ljussättningen i densamma. Kunskap om hur människan påverkas av ljussättningen i våra miljöer, är en viktig del för skapandet av tillfredsställande platser under kvällstid. READ MORE

 5. 20. Cirkulationsplatsens utformning : att kombinera estetik, säkerhet och funktion

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Annelie Johnson; [2010]
  Keywords : Cirkulationsplats; utformning; säkerhet; estetik; funktion;

  Abstract : Cirkulationsplatser är en typ av trafikplats som har ökat i samhället under de senaste åren och antalet fortsätter att öka. De första cirkulationsplatserna kom till under början av 1900-talet och sedan dessa har de utvecklats bland annat genom att fordon i cirkulationen har företräde framför inkommande sedan Sverige gick över till högertrafik. READ MORE