Essays about: "ljussättning"

Showing result 16 - 20 of 30 essays containing the word ljussättning.

 1. 16. Tillfällig ljussättning i stadsrummet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Åsa Bugge Marin; [2013]
  Keywords : urban belysning; ljusdesign; temporär ljussättning; landskapsarkitektur; stadsrum; offentliga rum;

  Abstract : På natten är vi beroende av artificiellt ljus för att kunna orientera och ta oss fram i stadsrummet. Utöver detta kan ljussättningen ge andra typer av värden och påverka uppfattningen av staden. Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka den temporära ljussättningen i stadsrummet. READ MORE

 2. 17. Stadsmiljöns betydelse för en stads identitet : med Malmö som referensstad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lottie Carlsson; [2013]
  Keywords : Stadsmiljö; Identitet; Varumärke; Stadsmarknadsföring; Stadsmiljöprogram; Gestaltning; Malmö;

  Abstract : Det allt större intresset för städers identiteter tycks vara sammankopplat med det postindustriella samhällets strukturer där en modern och attraktiv stad ska locka turister, boende och företag som i sin tur ska generera ekonomiskt tillväxt. För att säkerställa lokal tillväxt har konkurrensen mellan städer ökat vilket således har inneburit ett allt större intresse för städers identiteter som ett konkurrensmedel. READ MORE

 3. 18. Ljus för dygnets mörkare timmar - att ljussätta Lommas framtida knutpunkt

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Stella Svanberg Ohlsson; [2012]
  Keywords : ljusdesign; offentliga rum; ljus; Lomma;

  Abstract : Mörkret som faller under vintertid ger vackra stjärnhimlar men kan också förvandla levande gaturum till blinda fläckar. Om de offentliga rummen inte ljussätts innebär det en begränsning i stadsmänniskans frihet att kunna röra sig och ha en möjlighet till möte med andra människor. READ MORE

 4. 19. Ljusdesign i trafikmiljö : exempel på gestaltning med effektbelysning för ökad trafiksäkerhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Sjödin; [2012]
  Keywords : effektbelysning; ljusdesign; trafiksäkerhet; uppmärksamhet; visuell ledning; architectural lighting; lighting design; observance; traffic safety; visual guidance;

  Abstract : Effektbelysning i trafikmiljö är ett nytt angreppssätt i strävan mot Nollvisionen, som är utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Upp emot 70 procent av de statliga belysningsanläggningarna har nått sin tekniska livslängd samtidigt som kraven på kombinationen av funktion, estetik och kvalitet har ökat i moderna belysningsanläggningar. READ MORE

 5. 20. Strategier för bevarandet av natthimlens synlighet : en diskussion om motiv &åtgärdsförslag i ett antal internationella strategidokument

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Carl von Oelreich; [2011]
  Keywords : natthimmel; ljusföroreningar; strategi; guide; hållbarhet;

  Abstract : Ljusförorening är ett relativt modernt fenomen som allt mer påverkar tillgången till en stjärnklar natthimmel. Det finns en mängd olika internationella organisationer som arbetar för att minska ljusföroreningar och för att bevara natthimlens synlighet, bland andra International Dark-Sky Association, Royal Astronomical Society of Canada och Starlight Initiative. READ MORE