Essays about: "djuromvårdnad"

Showing result 1 - 5 of 114 essays containing the word djuromvårdnad.

 1. 1. Svenska hundägares inställning till spannmålsfritt foder : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Sköld; Martina Sunnås; [2022]
  Keywords : DCM; djuromvårdnad; hund; hundfoder; hundägare; spannmålsfritt foder; utfodring;

  Abstract : Det finns ett enormt utbud av foder att välja mellan som hundägare idag. En typ av foder som under de senaste decennierna ökat i popularitet är spannmålsfritt foder. I spannmålsfria foder ersätts spannmål ofta med baljväxter som ärtor och linser. READ MORE

 2. 2. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Keywords : djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Abstract : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. READ MORE

 3. 3. Djursjukskötares upplevelser av postoperativ omvårdnad av bukopererade kolikhästar, med fokus på vätsketerapi, motion och utfodring

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Erika Bengtsson; Ia Koskinen; [2022]
  Keywords : bukoperation; djuromvårdnad; eftervård; ekvin; häst; intravenös vätsketerapi; kolik; lidokain; motion; postoperativ; promenader; utfodring;

  Abstract : Bukoperation till följd av kolik är vanligt förekommande på större hästkliniker och potentiellt kan en individanpassad omvårdnad bidra till optimal återhämtning och minska risken för postoperativa komplikationer. På grund av en brist på forskning och är det inte fastställt vad som är lämplig omvårdnad för bukopererade kolikhästar. READ MORE

 4. 4. Djurägarens upplevelse av öronrengöring på hund i hemmet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Boman; Amanda Calderon Marin; [2022]
  Keywords : hund; öronrengöring; djurägare; öroninflammation; otitis externa; djuromvårdnad;

  Abstract : Öronbesvär hos hund är vanligt förekommande och är en vanlig orsak till besök hos veterinär. Många gånger kan öronbesvär vara orsakad av en öroninflammation (otitis externa). Öronrengöring är en viktig del av behandlingen vid öroninflammation hos hund och kan fungera förebyggande hos hundar som har återkommande besvär. READ MORE

 5. 5. Behandling och omvårdnad av hundar inskrivna med akut hemorragiskt diarrésyndrom

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Matilda Grantz; Karin Johansson; [2022]
  Keywords : AHDS; diarré; djursjukvård; hemorragisk gastroenterit; HGE; hund; intensivvård; stationärvård;

  Abstract : Akut hemorragiskt diarrésyndrom (AHDS) är ett sjukdomstillstånd hos hund som kännetecknas av blodiga diarréer och kräkningar. Sjukdomsförloppet kan eskalera fort och flera av de som drabbas kan behöva skrivas in för veterinärvård på djursjukhus. READ MORE