Essays about: "djuromvårdnad"

Showing result 1 - 5 of 83 essays containing the word djuromvårdnad.

 1. 1. Triage på smådjursakuten : en enkätstudie om triageskalor och användning av triageprotokoll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Gylesjö; Petra Holmberg; [2020]
  Keywords : akutvård; djuromvårdnad; djursjukskötare; smådjur; standardisering; triage; triageskalor; triagesystem; triageprotokoll;

  Abstract : Triage är en viktig process för att flödet på akutmottagningen ska fungera. Det finns triagesystem beskrivna för smådjur, exempelvis Veterinary Triage List som använder sig av en femgradig färgskala för att sortera patienterna. READ MORE

 2. 2. Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Danckwardt-Lillieström; [2020]
  Keywords : hund; hundägare; förgiftning; livsmedel; choklad; xylitol; lök; symptom; behandling; djuromvårdnad;

  Abstract : Det finns många ämnen i våra hushåll som är potentiellt giftiga för hundar. Det vanligaste sättet som hundar blir förgiftade på är genom förtäring, ofta på grund av en olyckshändelse där hunden av misstag fått i sig något giftigt, eller genom att en ovetande djurägare matat hunden med ett giftigt livsmedel. READ MORE

 3. 3. Olika matningsåtgärders påverkan på den fortsatta aptiten hos inappetenta katter inskrivna på vårdavdelning : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Franz Braun; Malin Wahlqvist; [2020]
  Keywords : anorexi; aptit; assisterad matning; djuromvårdnad; foderaversion; inappetens; katt; sprutmatning;

  Abstract : Inappetens hos katter är ett vanligt förekommande problem på svenska djursjukhus till följd av många olika anledningar. Inappetens är komplicerat att hantera hos katter och det kan vara svårt att få dem att börja äta frivilligt. READ MORE

 4. 4. Addisonkris hos hund : monitorering och omvårdnad av intensivvårdspatienten

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jennifer Johansson; Michelle Larsson; [2020]
  Keywords : addisonkris; hund; hypoadrenokorticism; intensivvårdsavdelning; djursjukskötare; monitorering; djuromvårdnad;

  Abstract : Addisonkris hos hund är en livshotande komplikation av den endokrina sjukdomen hypoadrenokorticism och kan leda till att hunden hamnar i en hypovolemisk och kardiovaskulär chock. En patient i Addisonkris är i behov av omfattande omvårdnad och noga monitorering. READ MORE

 5. 5. Narkotikaklassade läkemedel och propofol : rutiner för förvaring och hantering inom djursjukvården, samt dess följsamhet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jeanette Andersson; Linnéa Edselius; [2020]
  Keywords : narkotikaklassade läkemedel; propofol; opioider; förvaring; veterinärmedicin; lagar; föreskrifter; djurklinik; djursjukhus; följsamhet; missbruk; stöld; läkemedelslagar; djuromvårdnad;

  Abstract : Syftet med detta kandidatarbete var att undersöka hur lagar och föreskrifter för hantering och förvaring av narkotikaklassade läkemedel och propofol ser ut och hur dessa efterföljs på svenska djurkliniker. Målet var att granska den kliniska verksamhetens rutiner för förvaring, journalföring, uppföljning samt dess följsamhet. READ MORE